ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 4 รูป ในวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2564

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 4 รูป
วันอาสาฬหบูชา

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2564 (วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8)
 ณ อุโบสถพระไตรปิฏก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

สามารถรับชมได้ที่ zoom072.com

640721_02.jpg

 

ทำเนียบสามเณรเปรียญธรรม
ผู้เตรียมเข้าพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต จำนวน 4 รูป

640721_03.jpg

640721_04.jpg

640721_05.jpg

640721_06.jpg

640721_07.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล