ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายอุปกรณ์การแพทย์ และยารักษาพระภิกษุ - สามเณรอาพาธ ออนไลน์

วันที่ 31 กค. พ.ศ.2564

พิธีถวายอุปกรณ์การแพทย์
และยารักษาพระภิกษุ - สามเณรอาพาธ ออนไลน์

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์
GBN ZOOM FACEBOOK YOUTUBE

ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 10.00 น. ณ ห้องทานบดี 5 อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
สอบถาม ผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัด หรือโทร. 094-491-9916, 097-169-6455

640731_03.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล