ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ออนไลน์)

วันที่ 09 สค. พ.ศ.2564

รายการพิเศษ
ขอเชิญร่วมพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ออนไลน์) ปีที่ 17 ครั้งที่ 154
พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ 
และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้วายชนม์

ถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธี 
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 - 10.30 น.
 

640809_01.jpg

สาธุชน เข้าห้องซูมส่วนกลาง zoom072.com
หรือห้องที่ท่านสังกัด

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล