วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชีวิต พิธีกลั่นมหารัตนวิหารคด ถวายมหาสังฆทาน๑๐,๐๐๐วัดหล่อองค์พระ แสนองค์

 

เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)


            ในวันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน ๒๕๔๙ ที่จะถึงนี้ เราจะได้มาหล่อพระธรรมกายประจำตัว ๑๐๐,๐๐๐ องค์ เพื่อประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งจะนำมาเป็นอะไหล่ของพระธรรมกายประจำตัวภายนอก ๓๐๐,๐๐๐ องค์ เมื่อกาลเวลาผ่านไปหนึ่งพันปี สิ่งทั้งหลายย่อมผุพังเป็นธรรมดา แต่องค์พระภายในก็จะผุพังช้ากว่า

            ถ้าเราสร้างพระ ๑๐๐,๐๐๐ องค์ เฉลี่ยองค์ละ ๑๕ สตางค์ แต่พระอยู่ได้พันปี ถือว่าสุดคุ้ม ประหยัดสุด ประโยชน์สูงทีเดียว ซึ่งการหล่อพระธรรมกาย ๑ แสนองค์นี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก เพราะฉะนั้น เราต้องรักษาใจให้ใสๆ โดยการนำมหาสุวรรณนิธิ ที่เราได้รับมอบไปแล้วทั้ง ๓ ระดับ คือ จุลเศรษฐี มหาเศรษฐี บรมเศรษฐี ที่มีลักษณะเป็นโลหะกลมๆ สีทอง น้อมมาตั้งไว้ในกลางกาย ทั้งหลับตา ลืมตา ทั้งนั่ง นอน ยืน เดิน ทุกหนทุกแห่ง เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจของเรา ให้สะอาด ให้บริสุทธิ์ จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น แล้วก็เตือนตัวเองทุกวันว่า วันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน เราจะมาหล่อพระกัน

           นอกจากนี้ เรายังได้กราบอาราธนาพุทธบุตรผู้มีบุญ ๑๐,๐๐๐ วัดแรก ทั่วประเทศ ให้ท่านมาเป็นเนื้อนาบุญ ให้เราได้สั่งสมมหาทานบารมี ท่านจะเป็นชุดแรกของโลกที่จะมาเจริญพระพุทธมนต์กลั่นมหารัตนวิหารคด รอบมหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งมีความยาวโดยรอบ ๓ กิโลเมตรเศษ และยังมีพระผู้ติดตามที่จะมาร่วมงานอีกด้วย ถ้าพระนั่งซ้อนกัน ๔ แถว รวมกันแล้วก็จะมีระยะทาง ๑ โยชน์ โยชน์หนึ่งก็ ๑๖ กิโลเมตร ระยะทางเท่ากับวัดพระธรรมกายไปถึงดอนเมือง เราลองนึกถึงแถวพุทธบุตรเรียงต่อกันไปถึงดอนเมืองว่าจะยาวขนาดไหน เราอาจจะเคยเห็นพระจำนวนมาก แต่ว่ามีจำนวนวัดน้อย เพราะวัดหนึ่งมีหลายรูป แต่พระที่จะมาที่นี่จะมีวัดจำนวนมาก และมีพระจำนวนมากด้วย ซึ่งไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลย ในวันนั้นเราจะมีโอกาส

          ได้ถวายปัจจัยไทยธรรม ซึ่งเป็นประดุจแก้วสารพัดนึก ที่ท่านจะได้นำไปใช้ในงานพระศาสนา ส่วนเราก็จะได้อานิสงส์เป็นผู้มีทรัพย์มาก เป็นการรื้อผังจนในภพเบื้องหน้า
          ได้ถวายย่าม เพื่อเป็นคลังสำหรับเก็บทรัพย์ ทรัพย์ของเราก็จะไม่เสื่อมสลายด้วยภัยต่าง ๆ มีอัคคีภัย โจรภัย ราชภัย ภัยทุกชนิด
         ได้ถวายยารักษาโรค ให้ท่านมีความแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ท่านจะได้นำความแข็งแรงนี้ไปทำพระนิพพานให้แจ้ง แล้วก็มาถ่ายทอดความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อขยายสันติสุขไปยังเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย เราก็จะได้ความแข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ไข้
          ได้ถวายจีวร เราจะมีเครื่องนุ่งห่มอย่างเหลือเฟือและยังมีเพียงพอสำหรับบริจาคทานอีกมากมาย เราจะมีผิวพรรณวรรณะผ่องใส
          ได้ถวายร่ม เพื่อเป็นอุปกรณ์กันแดดกันฝน เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข เราก็จะได้อานิสงส์มีความร่มเย็นเป็นสุขด้วย ทั้งแดดทั้งฝนไม่อาจจะมาพ้องพานได้
          ได้ถวายภัตตาหาร ซึ่งจะทำให้เราได้ฐานะ ๕ ประการ คือถึงพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ นั่นคือเราจะมีอายุยืน มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส มีความสุขกายสุขใจ มีร่างกายแข็งแรง มีความฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบดี

           การเห็นพุทธบุตรเป็นจำนวนมากอย่างนี้ นับเป็นทัสสนานุตริยะ เป็นการเห็นอันเป็นมหามงคลและเป็นการเห็นได้ยาก ไม่เพียงแต่ญาติโยมเท่านั้นที่อยากจะเห็น แม้เทวดายังปรารถนาที่จะได้เห็นพุทธบุตร และแม้พุทธบุตรด้วยกันเองก็ยังไม่เคยเห็นกันมากอย่างนี้ เพราะฉะนั้นในวันคุ้มครองโลกที่จะถึงนี้จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมาเอาบุญใหญ่ตรงนี้กัน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 42 เมษายน ปี 2549

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล