วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ธุดงค์ธรรมชัย ฟื้นฟูพระศาสนา พัฒนาวัดร้างเป็นวัดรุ่ง

เรื่องจากปก

เรื่อง : ธีรนาถ

 


      ย้อนไปในครั้งพุทธกาล เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเริ่มต้นประกาศพระศาสนา ซึ่งภายในระยะเวลาพรรษาแรกก็มีพระอรหันต์บังเกิดขึ้นในโลกถึง ๖๑ รูปด้วยกัน และต่อมาพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นก็ได้จาริกไปเผยแผ่พระธรรมตามแว่นแคว้น ต่าง ๆ ในดินแดนชมพูทวีป เพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้น คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายอย่างมั่นคง และเจริญรุ่งเรืองสืบทอดผ่าน กาลเวลาอันยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้

        แต่ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ของ พระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้น นับว่าน่าเป็นห่วง อยู่ไม่น้อย เพราะมีทั้งปัญหาวัดร้าง การขาดแคลนศาสนทายาท รวมถึงปัญหาสังคมต่าง ๆ ที่เกิดจาก การขาดศีลธรรมของผู้คน ดังนั้น ในยามนี้ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนากำลังต้องการพุทธบุตร ผู้กล้าที่จะออกจาริกไปเผยแผ่พระสัทธรรมตามรอยบาทของพระศาสดา และเหล่าพระอรหันต์ เพื่อช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และพัฒนาวัดร้างให้กลับคืนมาเป็นวัดรุ่งได้อีกครั้ง

 


 

ธุดงค์ธรรมชัย จุดประกายฟื้นฟูพระศาสนา

        โครงการ "ธุดงค์ธรรมชัย" เกิดขึ้นจากดำริ ของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อ ธัมมชโย) ที่ต้องการเปิดโอกาสให้เหล่าพุทธบุตรกองพันและกองพลสถาปนา ซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงและ พระที่บวชในโครงการอุปสมบทหมู่ ๗,๐๐๐ รูป ๗,๐๐๐ ตำบลทั่วไทย แม้ว่าโครงการนี้ได้เสร็จสิ้นลง ไปแล้ว แต่ก็ยังคงมีพุทธบุตรจำนวนหนึ่งที่ปรารถนา จะอยู่ในเพศสมณะต่อไป เพื่อเตรียมรับบุญใหญ่ในการทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงในโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วง วันที่ ๑๙ มกราคม ถึง ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
        ด้วยเหตุนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย จึงมีดำริให้พุทธบุตรกองพันและกองพลสถาปนาจำนวน ๑๒๙ รูป ออกเดินธุดงค์เพื่อฝึกฝนอบรมตนเอง ให้สามารถทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกรูปได้ออก ไปสัมผัสกับประสบการณ์จริง ด้วยการเดินธุดงค์ไป ตามวัดต่าง ๆ ในเขตชนบทห่างไกล ๒๖ วัด ใน ๕ จังหวัด ทุกภาคทั่วประเทศ โดยแบ่งการเดินธุดงค์ ออกเป็น ๕ สาย คือ สายที่ ๑ ภาคเหนือ ที่ อ.แม่วาง และอ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สายที่ ๒ ภาคอีสาน ที่ อ.ภูกระดึง จ.เลย สายที่ ๓ ภาคกลาง ที่ อ.เมือง อ.ท่าช้าง และอ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี สายที่ ๔ ภาคตะวันออก ที่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และสายที่ ๕ ภาคใต้ ที่ อ.เมือง จ.ชุมพร

 ปลุกกระแสพุทธบริษัท ๔ ทั่วไทย

        ธุดงค์ธรรมชัยในครั้งปฐมเรี่มนี้ นับเป็นบททดสอบที่เข้มข้นของเหล่าว่าที่พระพี่เลี้ยงทุกรูปที่ ต้องออกไปทำหน้าที่พัฒนาวัดและพัฒนาจิตใจ ของญาติโยมไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น ทุกรูปจึงต้องนำสิ่งที่ตนเองเคยได้รับการฝึกฝนอบรมมาใช้ให้เกิด ประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องของการทำกิจวัตรกิจกรรม เช่น การสวดมนต์ทำวัตร เจริญสมาธิภาวนา และรับบุญพัฒนาปรับปรุงวัดให้สะอาดเป็น ระเบียบเรียบร้อย เป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่ญาติโยม ได้ปฏิบัติตาม และสามารถกราบไหว้อย่างสนิทใจ ซึ่งการเดินธุดงค์ในครั้งนี้ได้ช่วยปลุกกระแสการฟื้นฟู ศีลธรรม และวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามให้หวนคืน กลับมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ เพราะตลอดทุกเส้นทาง ที่พระธุดงค์จาริกผ่านไป ล้วนได้รับการอุปัฏฐากต้อนรับจากญาติโยมเป็นอย่างดี หลายวัดญาติโยมเกิดการตื่นตัวเข้าวัดมาร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิและ ฟังเทศน์ฟังธรรมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ายังมีพุทธศาสนิกชนอีกเป็นจำนวนมาก ที่กำลังรอคอยพุทธบุตรผู้เป็น "พระแท้" ให้เข้าไปจุดประกายไฟแห่งศรัทธาให้กลับลุกโชติช่วง ขึ้นมาอีกครั้ง

 


 

       ทั้งนี้ไม่เฉพาะเพียงแต่ญาติโยมเท่านั้น แม้แต่ คณะสงฆ์ในพื้นที่เอง ต่างก็ ชื่นชมกับโครงการธุดงค์ธรรมชัยเป็นอย่างยี่ง เริ่มจากพระครูสุตกิจาภิรม เลขานุการเจ้าคณะอำเภอแม่วาง เจ้าอาวาสวัดดอย สัพพัญญู อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้เมตตาช่วยสำรวจเส้นทางเดินธุดงค์ด้วยตัวของท่านเอง โดยกล่าวว่า "โครงการธุดงค์ธรรมชัยนี้เป็นโครงการที่ดี มาก เพราะเป็นการนำพระภิกษุไปช่วยเผยแผ่ธรรมะ ตามวัดต่าง ๆ ที่มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่น้อย ซึ่งจะ เป็นการช่วยพัฒนาวัด และช่วยสร้างแรงศรัทธาให้แก่ญาติโยม แม้พระที่มาในครั้งนี้จะเป็นพระนวกะ แต่ท่านก็ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี การมาครั้งนี้เรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย พระภิกษุก็ได้ฝึกฝนตนเอง ส่วนญาติโยมก็ได้มาสร้างบุญกับเนื้อนาบุญ"


        ส่วนพระครูสุชาตธรรมาวุธ เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่ปางเติม อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ กล่าวเปิดใจว่า "โครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บวชได้ศึกษาวัฒนธรรม และประเพณีทางศาสนาของทั้ง ๔ ภาค ซึ่งหากได้ศึกษาอย่างจรีงจังจะเข้าใจถึง "วิถีธรรม วิถีไทย" ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อหลวงพ่อธัมมชโยจัดงานบวช ๑๐๐,๐๐๐ รูปสำเร็จ ก็คงจะสร้างสถิติใหม่ว่าต่อไปประเทศไทย จะมีพระสงฆ์มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ และจะเป็นการ ปลุกขวัญกำลังใจให้ญาติโยมได้ทราบว่า พระยังอยู่ กับเรา และวัดจะไม่ร้างจากพระอีกต่อไป"


        ด้านพระครูปลัดเหิน ธมฺมโชโต เจ้าอาวาส วัดโพธิ์นีมิต อ.ภูกระดึง จ.เลย กล่าวด้วยความปิติว่า "อาตมาฝันมานานแล้ว อยากให้มีพระมาอยู่ที่นี่ หลาย ๆ รูป และไม่อยากให้มีวัดร้างเกิดขึ้นเลย แต่ ว่าพระในชนบทส่วนใหญ่ความรู้น้อย ยังขาดความคิดที่จะพัฒนาวัด บางรูปก็ไม่สู้ สึกไปก็มี ทั้ง ๆ ที่ ท้องถิ่นต้องการพระมาก ญาติโยมก็พร้อมจะเข้าวัด แต่ไม่มีพระเพียงพอที่จะสั่งสอนญาติโยม ดังนั้นต้อง กราบขอบพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยที่ทำให้โครงการนี้ เกิดขึ้น อาตมาอยากให้มีโครงการธุดงค์ธรรมชัยไป ตลอดต่อเนื่อง และพร้อมที่จะสนับสนุนทุกอย่างเท่าที่ จะทำได้"

 
        สุดท้าย พระครูวิชัยธรรมคุณ เจ้าอาวาส วัดถ้ำสำเภาทอง อ.เมือง จ.ชุมพร ปัจจุบันแม้ท่านมีอายุถึง ๗๑ ปีแล้ว แต่ก็ยังคงทำหน้าที่เทศน์สอนผ่านวิทยุชุมชนอยู่เป็นประจำทุกวัน ท่านกล่าวว่า "ดีใจมาก ๆ ที่มีพระธุดงค์มาพักที่วัด ใจจริงก็อยาก จะขอให้ท่านอยู่ที่นี่ถาวรไปเลย ส่วนเรื่องโครงการ ต่าง ๆ ที่หลวงพ่อธัมมชโยคิดทำขึ้นมา เป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ ท่านสามารถทำได้ในระดับเป็นแสน ๆ คน อาตมาขอให้คะแนนเต็มร้อยกับหลวงพ่อธัมมชโยเลย หากท่านทำได้อย่างนี้ อาตมาก็หมดห่วง คิดว่าพระพุทธศาสนาจะไม่ล่มแล้ว แต่ก่อนเคยเป็น ห่วงว่าวัดจะร้าง ตอนนี้สบายใจ ชื่นใจ และนอนตา หลับแล้ว"

        โครงการธุดงค์ธรรมชัยนี้ คือจุดเริ่มต้นอันเป็นนิมิตหมายแห่งการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เพราะแม้จะเป็นการเดินธุดงค์เพียงแค่ครั้งแรก แต่ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นนั้นยิ่งใหญ่เกินควรเกินคาด ซึ่ง ถ้าหากยอดกัลยาณมิตรทุกท่านพร้อมใจกันเชิญชวน ชายไทยแท้มาร่วมบวชพระในโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ได้สำเร็จตาม เป้าหมายแล้ว อีกไม่นาน...ภาพของพุทธบุตรเป็น เรือนพัน เรือนหมื่น ที่จะออกเดินธุดงค์ย่ำธรรมเภรี นำความสว่างไสวให้เกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ ไทยก็จะสำเร็จได้เป็นอัศจรรย์อย่างแน่นอน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 86 ธันวาคม ปี2552

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล