วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ๒๖๖ วัด และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ครั้งที่ ๑๐

 

        ปรมัตถบารมี คือบารมีสูงสุดของผู้แสวงบุญ เพราะเป็นการสั่งสมบารมีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ซึ่งบุคคลใดต้องการแสวงหาหนทางพระนิพพาน ย่อมบำเพ็ญปรมัตถบารมีอย่างถึงพร้อม ณ วันนี้ความเป็นต้นแบบของผู้สร้างบารมี ในระดับปรมัตถบารมีก็ได้ปรากฏให้ชาวโลกได้รู้ได้เดินรอยตามแล้ว บุคคลนั้นคือพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ผู้เป็นพุทธบุตรแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้( ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ) แต่ละรูปมีมโนปณิธาน อุดมการณ์ชัดเจน ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาในดินแดนที่ไม่ปลอดภัยด้วยชีวิตโดยไม่ถอยหนีไปไหน พุทธบริษัท ๔ ทั่วโลกเมื่อได้ทราบในความทุ่มเทของพุทธบุตรแล้วจึงต้องการสนับสนุนค้ำจุนให้ท่านสะดวกในการบำเพ็ญสมณกิจ นำโดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ซึ่งท่านได้มีดำริจะเอาบุญใหญ่ทุกเดือนกับเนื้อนาบุญผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนาในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ทั้ง ๒๖๖ วัด โดยได้จัดพิธีถวายสังฆทาน ประกอบด้วยจตุปัจจัย ไทยธรรม เครื่องอุปโภค บริโภค เป็นต้น

 

 
 

 

       ในเดือนนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๐ แล้ว พิธีได้จัด ณ อาคารประวิช สุคนธา เลาหะกุล อ.เมือง จ. นราธิวาส ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เริ่มต้นด้วยพิธีกรรมทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์ ๒๖๖ วัด ช่วงสายเข้าสู่พิธีเสวนาธรรม หลังจากนั้นเข้าสู่พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ เมื่อถึงเวลาอุดมมงคล พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวยกย่องพุทธบุตร และรายงานความคืบหน้าของโครงการ ผู้แทนมูลนิธิธรรมกายและคณะกัลยาณมิตร กล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน เหล่าผู้มีบุญได้แปรแถวยกเครื่อง ไทยธรรมถวายคณะสงฆ์ที่อยู่ตรงหน้าด้วยใจที่ปีติเบิกบาน รอยยิ้มแห่งความสดใสในดวงใจของผู้ให้ประหนึ่ง ดั่งจะกล่าวบอกถึงพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปว่า ขอปวารณาถวายกำลังใจให้ทุกรูปทำหน้าโชนแสงแห่งธรรม นำทุกดวงใจสู่สันติสุขโดยเร็วพลัน เมื่อถวายเสร็จสิ้นแล้ว คณะสงฆ์ทุกรูปได้กล่าวคำให้พร ทุกถ่วงถ้อยคำของพระบาลีประดุจน้ำทิพย์ชโลมใจ ให้นำบุญใหญ่นี้ไปถึงหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

 

 

 

 

        ในงานนี้มูลนิธิธรรมกายยังได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนอยู่อย่างสงบสุข การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส นายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี อีกทั้งหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งมูลนิธิ สมาคม ชมรม กว่า 50 องค์กรทั่วประเทศที่ได้เดินทางมาร่วมจัดงานในครั้งนี้ให้เกิดเป็นภาพประวัติศาสตร์ในการแสวงบุญ เติมความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นในแผ่นดิน เพื่อเสริมสร้างสันติสุขอย่างแท้จริง ทุกท่านคือเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา เป็นพุทธบริษัท ๔ ที่ทำหน้าที่อย่างไม่เกรงกลัวต่อมรณภัย ท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้สั่งสมบารมีขั้นเอาชีวิตเป็นเดิมพัน คือปรมัตถบารมี ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้และโอกาสต่อๆไปเราจะพร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่นี้กันอีกต่อไป จนกว่าเหตุการณ์ความไม่สงบคลี่คลายลง

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 42 เมษายน ปี 2549

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล