วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันประวัติศาสตร์ อัญเชิญมหารัตนอัฐิธาตุคุณยายอาจารย์

ทบทวนบุญ ๓

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

 

วันประวัติศาสตร์ อัญเชิญมหารัตนอัฐิธาตุคุณยายอาจารย์

และจุดวิสาขประทีป ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

พระธรรมเทศนาพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
______________________________________

          วันนี้เราได้เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของวัดพระธรรมกาย ที่ได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญมหารัตนอัฐิธาตุ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง มาประดิษฐาน ณ มหาวิหารของคุณยายอาจารย์ฯ เป็นการถาวร ในวันวิสาขบูชามหามงคล ซึ่งตรงกับวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

          ขณะร่วมพิธีก็ให้ทำประหนึ่งว่า คุณยายอาจารย์ฯ ท่านยังมีชีวิตอยู่ แล้วเราก็นั่งอยู่ต่อหน้าท่าน หรือนั่งอยู่ในกลางกายของท่าน โดยนึกน้อมภาพคุณยายอาจารย์ฯ อยู่ในกลางกายของเราอย่างสบาย ๆ แล้วก็ประคองใจเรื่อยไป เมื่อเรานึกถึงท่าน ใจเราจะได้เชื่อมกับท่าน เชื่อมสายบุญบารมี รัศมี กำลัง ฤทธิ์ อำนาจ สิทธิ เฉียบขาด สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผลนิพพาน วิชชาธรรมกาย ให้ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ของเรา

          นอกจากจะอัญเชิญมหารัตนอัฐิธาตุคุณยายอาจารย์ฯ แล้ววันนี้เรายังเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของอีกบุญหนึ่ง คือ ได้ร่วมกันจุดวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องใน วันวิสาขบูชา ในช่วงเทศกาลฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระ-สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ ได้เวียนประทักษิณรอบอุโบสถวัดพระธรรมกาย ซึ่งถือ เป็นการจุดวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชาครั้งแรกของวัดพระธรรมกาย ที่จัดขึ้น ณ อุโบสถ

          ลูกทุกรูป ทุกคน ทั้งลูกพระ ลูกเณร ลูก ๆ ผู้นำบุญทั้งหลาย ต่างก็ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของวัดพระธรรมกาย ที่จะต้องจดจารึกไว้เป็นจดหมายเหตุ ให้ผู้ที่มา ภายหลังได้นึกทบทวนบุญ ได้ปลื้มปีติในการสร้างบุญกุศลของพวกเราทุกคน และจะได้เป็น ต้นบุญต้นแบบให้ผู้ที่มาในภายหลังได้ดำเนินรอยตาม

          เพราะฉะนั้น ให้ปลื้มปีติใจ และตรึกระลึกถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาตลอดทั้งวัน บุญวันนี้ที่เราปลื้มในทุก ๆ บุญ ก็จะได้ไปดึงดูดบุญต่าง ๆ ที่เราทำผ่านมาทั้งในภพชาติปัจจุบันนี้ และในอดีตชาติที่ผ่านมานับภพนับชาติไม่ถ้วน ให้มาเชื่อมต่อเป็นสายบุญของเรา ที่จะกลั่นกาย วาจา ใจ ธาตุ ธรรม เห็น จำ คิด รู้ ของเรา ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ที่อยู่ในตัวของเราให้บังเกิดขึ้น ให้ได้เห็นชัดใสแจ่มกระจ่างที่กลางกายของเราในวันวิสาขบูชานี้

          ในครั้งที่คุณยายอาจารย์ฯ ยังมีชีวิตอยู่ ในช่วงที่ท่านยังแข็งแรง เมื่อถึงวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ วันมาฆบูชา ก็จะมาประกอบพิธีจุดมาฆประทีป แล้วก็เวียนประทักษิณรอบอุโบสถ วัดพระธรรมกาย ทำอย่างนี้ก่อนที่จะย้ายออกไปทำด้านนอกที่ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ ท่านก็จะอาราธนาพระนิพพานให้มาปรากฏกับผู้มีบุญที่มีจิตเลื่อมใสใน พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีผู้มีบุญเป็นจำนวนมาก ได้เห็นพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนืออุโบสถในลักษณะต่าง ๆ กัน ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ในยุคนั้น

          วันนี้ประวัติศาสตร์เก่า ๆ กำลังจะย้อนกลับคืนมา แม้ท่านจะไม่มีกายมนุษย์หยาบแล้วก็ตาม แต่ท่านก็ยังคอยดูแลวัดพระธรรมกาย ดูแลลูกหลานของท่านอยู่ วันนี้เป็นวันดีมีสิริมงคล ที่เราลูกหลานของท่านได้มาร่วมประกอบพิธีบุญอันยิ่งใหญ่ อัญเชิญมหารัตนอัฐิธาตุของท่านไปประดิษฐานที่มหาวิหารของท่าน ท่านก็จะมาคุมบุญให้กับพวกเราเป็นพิเศษในช่วงที่เราจะจุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ

          ให้ลูกทุกคนพึงทำจิตให้เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้กลั่นกาย วาจา ใจ ของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ให้หยุดนิ่งอยู่ภายในดังกล่าว และทำใจให้สบาย ๆ ให้ว่าง ๆ อย่าตั้งใจเกินไป และไม่คาดหวังที่จะได้เห็นอะไร

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 117 กรกฎาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร