วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บรรพชาสามเณรในอินโดนีเซีย

 

 

สร้างโลกให้เป็นโลกแก้ว
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

 

 

บรรพชาสามเณรในอินโดนีเซีย       

สัญญาณแห่งความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาครั้งใหม่

 

    อินโดนีเซียเป็นประเทศที่พระพุทธศาสนาเคยรุ่งโรจน์มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เห็นได้จากความยิ่งใหญ่ของพุทธสถาน “บุโรพุทโธ” ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก แต่ถึงแม้ว่าปัจจุบัน ในอินโดนีเซียมีชาวพุทธอยู่เพียงแค่กลุ่มเล็ก ๆ แต่เมื่อมีโครงการบรรพชาสามเณรขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองบันเตนในเกาะชวาเมื่อวันที่ ๒๑ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ก็มีชาวพุทธจากทั่วประเทศให้ความสนใจไปร่วมงานกันอย่างล้นหลาม และต่างรู้สึกปีติที่เห็นภาพการบรรพชาสามเณร จำนวนมาก ซึ่งเป็นประดุจสัญญาณแห่งความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาครั้งใหม่ในอินโดนีเซีย


    ในครั้งนั้น พิธีบรรพชาสามเณรจัดขึ้น     ที่วิทยาลัยพุทธศรีวิจายะ เมืองบันเตน ซึ่งมีกุลบุตรจำนวน ๑๒๖ คน เข้าพิธีบรรพชา โดยมี พระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เมตตาบินข้ามน้ำข้ามทะเลไป    เป็นพระอุปัชฌาย์ถึงประเทศอินโดนีเซีย และมี   หลวงพ่อทัตตชีโว เดินทางไปร่วม    พิธีด้วย

 

 


    โครงการบรรพชาสามเณร ครั้งที่ ๒ ในประเทศอินโดนีเซียจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีเยาวชนชาวพุทธให้ความสนใจร่วมบรรพชาเป็นสามเณร ๑๑๕ คน โดยมีคุณสปาร์ดี อธิการบดีวิทยาลัยพุทธ-       ศรีวิจายะให้การสนับสนุนทั้งสถานที่ บุคลากร และเครือข่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม


    พิธีตัดปอยผมจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีผู้ปกครองและพี่น้อง        ชาวอินโดนีเซียเดินทางไปร่วมพิธีอย่างคับคั่ง หลายท่านหลั่งน้ำตาแห่งความปีติเมื่อเห็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เป็นครั้งแรกในชีวิต และต่างรู้สึกปลื้มใจที่มีส่วนร่วมในการบวชครั้งนี้


    ก่อนถึงวันบรรพชา ผู้เข้าอบรมต่างตั้งใจฝึกฝนตนเองด้วยการรักษาศีล ๘ สวดมนต์      นั่งสมาธิ และเพิ่มเติมคุณธรรมในตัวผ่านกิจกรรมวัฒนธรรมชาวพุทธ เตรียมพร้อมที่จะเป็นเนื้อนาบุญแก่ญาติโยม

 

 


    เช้าวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พิธีบรรพชาจัดขึ้นโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ เดินทางไปเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นปีที่ ๒ 

 

 


    ในระหว่างการอบรม สามเณรได้สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น และนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ฟังธรรม ได้เรียนรู้เรื่องความดีสากล ๕ ประการ และ ๕ ห้องชีวิต เนรมิตนิสัยผ่านกิจกรรมวัฒนธรรมชาวพุทธ ซึ่งทุกกิจกรรมล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

 

 

ภาพกุลบุตรนับร้อยที่เข้าพิธีบรรพชาสามเณรบนแผ่นดินอินโดนีเซีย เป็นสัญญาณว่า 
วันหนึ่ง พระพุทธศาสนาจักหวนคืนกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งบนผืนดินแห่งนี้

 


    ในระหว่างการบวช มีกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามเณรทุกรูปไม่อาจลืมเลือน       นั่นก็คือการออกบิณฑบาตในชุมชนรอบวิทยาลัยพุทธศรีวิจายะ ซึ่งมีสาธุชนมารอตักบาตรด้วยความปลื้มอกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะที่ผ่านมาการมีพระภิกษุหรือสามเณรมาบิณฑบาต      โปรดญาติโยมเป็นเรื่องที่เกิดได้ยากในประเทศอินโดนีเซีย  

 

 


    ในช่วงท้ายของโครงการอบรม มีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการของสามเณรธรรมทายาท โดยมีการแบ่งกลุ่มสามเณรออกตามเขตพื้นที่ที่แต่ละรูปอยู่อาศัย แล้วให้ทุกรูปร่วมแสดงความคิดเห็นและวางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตพื้นที่ของตน ซึ่งจะมีผลต่อการ ร่วมมือกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียในวงกว้างต่อไป 


    ด้วยความสามัคคีร่วมใจกันของพี่น้องพุทธศาสนิกชนในอินโดนีเซีย เราเชื่อว่า สักวันหนึ่งการมีเนื้อนาบุญไปโปรดชาวอินโดนีเซียในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง จะไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก        อีกต่อไป.. 

 

 

คุณโจโก วูรยานโต
อธิบดีกรมพุทธศาสนา ประเทศอินโดนีเซีย

 

 

    “พิธีบรรพชาสามเณร จำนวน ๑๐๐ กว่าท่านในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ๆ เพราะเป็น การฝึกอบรมให้ผู้บวชได้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้อง เรียนรู้เรื่องความมีระเบียบวินัย        ความรับผิดชอบ จะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายภาคหน้า ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประโยชน์โดยตรง และจะมีประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปด้วย ประการแรก เมื่อสามเณรทั้งหลายกลับไปบ้าน หวังว่าจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็นว่า เมื่อผ่านการอบรมแล้วพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านความคิด การกระทำ ไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนบวช ประการที่สอง พวกเขาจะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ชาวพุทธ จะกล้าเป็นผู้นำทำกิจกรรมทางศาสนา สามารถสอนธรรมะที่วัดในชุมชนได้ และจะเป็นผู้นำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย        สืบต่อไป”

 

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร