วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บวชเณร ๑ ล้านรูป ต้องอยู่ในใจ และทำให้สำเร็จ

สู่เป้าหมายสามเณรทั่วไทยล้านรูป
เรื่อง : พ.สนิทวงศ์

 

บวชเณร ๑ ล้านรูป
ต้องอยู่ในใจ 
และทำให้สำเร็จ

 

 

    “...วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นวันเริ่มโครงการทำบุญบวชสามเณรล้านรูป ถ้าหากรู้     ข่าวบุญนี้วันที่ ๒ ก็อนุญาตให้ทำย้อนหลังได้ ให้เอาวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นหลัก เช่น สมมุติว่าเราไปแจ้งข่าวบุญผู้ที่เป็นเจ้าของบุญหลังจากโครงการนี้ผ่านไป ๕ เดือน ๖ เดือน หรือ ๑ ปี ก็ต้องให้เขาทำย้อนหลัง โดยให้เริ่มต้น ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้ปลื้มย้อนหลัง เพราะว่าเขามาช้า หรือเราไปเจอเขาช้า เขารออยู่ ถ้าได้อย่างนี้จะได้บุญครบตั้งแต่เริ่ม...ถ้าได้ล้านคนก็ดีสิ ต้องให้ได้ล้านคนจริง ๆ เพราะหลวงพ่อมองงานพระศาสนาเป็นหลัก และให้นึกถึงภาพบวชสามเณร        ล้านรูป ให้เห็นภาพนี้ในใจ ถ้าไม่เห็นภาพในใจก็ให้ทำเพิ่มอีก จนกว่าจะเห็นภาพทางใจ และต้องเห็นภาพให้ชัด ห้ามนึกเลื่อนลอย หลับตาเห็นภาพบวชนี้ถึงจะใช้ได้ ถ้านึกไม่ได้ต้องทำกุศลวิวัฒน์ ต้องไปเติมบุญให้ใจเกาะเกี่ยวอยู่ในบุญตลอด ตอนนี้เกิดกระแสแล้วนะ ครั้งหนึ่งได้ทำบุญบวชล้านไม่ใช่เรื่องธรรมดา ต้องทำให้ได้...” 

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 


ตามที่-ตามทีม-ตามคนบวช


    นับตั้งแต่มีโอวาทเรื่องโครงการบวชสามเณร ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป นอกจากทีมงานแจ้งข่าวเรื่องการทำบุญแล้ว ยังมีส่วนงานอื่น ๆ ที่ต้องรับบุญเป็นทอด ๆ ต่อ ๆ กันไป ทั้งส่วนเตรียมสถานที่และอาคารสำหรับอบรม ฝ่ายตามคนบวช และฝ่ายอบรมที่ต้องเตรียมทั้งพระอาจารย์หัวหน้าศูนย์อบรมและพระพี่เลี้ยง รวมทั้งหลักสูตร ฯลฯ โดยเบื้องต้นมีการอบรมสัมมนาคุณครูในชุดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ทราบข่าวอันเป็นมงคลนี้ และไปทำหน้าที่ชวนบวช ทั้งคุณครูอาสา คุณครูผู้นำบุญ คุณครูวีสตาร์ คุณครูทางก้าวหน้า เป็นต้น โดยกำหนดจัดอบรมทั้งหมด ๑๑ รุ่น 

 

 

สัมมนาพระอาจารย์ประธานจังหวัด ผู้เป็นหัวใจสู่ความสำเร็จ


    นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้จัดงาน “สัมมนาพระประธานจังหวัดทั่วประเทศ สู่เป้าหมายสามเณรทั่วไทยล้านรูป บูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี ในวาระครบ ๗๒ ปี” เพื่อร่วมคิด ร่วมใจ และร่วมทำให้สำเร็จ 


    น่าปลื้มใจ!!! ด้วยว่าพระอาจารย์ประธานจังหวัดให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานด้วยตนเอง  เป็นจำนวนมาก ทั้งใกล้และไกลจากทั่วประเทศ ส่วนท่านใดที่ติดภารกิจสำคัญก็ยังอุตส่าห์ส่งตัวแทนมาเข้าร่วมสัมมนา ทำให้ได้ร่วมกันวางแผนบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง ด้วยความเสียสละ ความทุ่มเทแรงกาย แรงใจ อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ความร่วมมือที่น่าประทับใจนี้เกิดจากการประสานงานของ พระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานคณะอนุกรรมการเตรียมการบรรพชาสามเณรล้านรูป และทีมงานคุณภาพจาก ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ รวมถึงพระมหาเถระ พระเถระ ที่มาร่วมถ่ายทอดอุดมการณ์การสร้างบารมี ทำให้เกิดบรรยากาศที่ดี ที่สร้างสรรค์ และเป็นกันเอง ในฐานะที่ทุกรูปเป็นพระลูกชายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยกัน ได้รับความเมตตา ความอนุเคราะห์ และแสงสว่างแห่งธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเหมือน ๆ กัน

 

 

หลวงพ่อคือธงชัย ก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จ


    พระครูสมุห์ธานินทร์กล่าวว่า “ได้เห็นความสามัคคีของท่านประธานจังหวัดทุกรูป ทำให้เกิดความมั่นใจในงานพระศาสนาที่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้นำว่าจะประสบความสำเร็จ อุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต ทะเลจะไม่มีวันงดงาม ถ้าไม่มีคลื่น ธงที่โบกสะบัดจะไม่มีวันพลิ้วงามไสว ถ้าไม่มีลมแรง ดวงดาวจะไม่พราวแสงเด่นเป็นสง่า ถ้ารัตติกาลยังไม่มืดมิด อุปสรรคทำให้เราเข้มแข็ง ทำให้เรากล้าแกร่ง ทำให้เราได้ใช้ดวงปัญญา โดยเฉพาะเมื่อได้เห็นจริยวัตรของ      พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพญาณมหามุนี ทำให้มีกำลังใจที่จะก้าวต่อไปในเส้นทางสายนี้ และคิดว่าทุกรูปก็คงคิดเหมือนกัน”


    ณ เวลานี้ การสัมมนาได้บรรลุเป้าหมายแรกที่ตั้งใจ คือ แต่ละจังหวัดช่วยกันคิดวาง          เป้าหมายไปสู่การบวชสามเณร ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ แล้ว ถัดจากนี้ คือการหาศูนย์บวชและการเลือกหัวหน้าศูนย์บวช ตามที่แต่ละจังหวัดตั้งเป้าหมายไว้ รวมทั้งเตรียมอัฐบริขาร อาทิ ผ้าไตรจีวร บาตร ฯลฯ และอุปกรณ์การอบรมต่าง ๆ 

 

ตั้งกลุ่ม Line ตามยอดบวช


    ในส่วนของการตามยอดบวช พระอาจารย์ประธานจังหวัดทำงานร่วมกับคุณครูที่เคยอบรมสัมมนามาแล้ว เพื่อการได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และให้มีการส่งความเคลื่อนไหว ความปลื้มในบุญ     ของแต่ละจังหวัดมาแบ่งปันเพื่อเป็นกำลังใจ โดยถือคติ “ยามมีอุปสรรคร่วมกันทลาย ยามถึง       เป้าหมายชนะกันไปเป็นทีม” โดยตั้งกลุ่ม Line “เณรล้านประธานจังหวัด” ด้วย ถือว่าทันสมัยสุด ๆ 


    จากนั้น มีการจัดสัมมนารุ่นหัวหน้าศูนย์บวช ว่าที่หัวหน้าศูนย์บวช และทีมงานอบรม เพื่อตอกย้ำอุดมการณ์สานปณิธานการสร้างบารมี ตลอดถึงแบ่งปันแนวทางที่ดีในการอบรมสามเณร ซึ่งต้องอาศัยศิลปะมากกว่าผู้ใหญ่ อีกทั้งตอกย้ำทางมาแห่งความสำเร็จที่สำคัญ คือ การทำงานเป็นทีม ของแต่ละศูนย์บวชให้แก่พระน้อง ๆ อีก ๒ รุ่น ในวันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน และวันที่      ๒๙ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องแก้วกายธรรม ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจากโครงการบวชสามเณรนี้ ถ้าทำดี ๆ เราจะได้กำลังบารมีที่ยิ่งใหญ่ติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

 

ทุกแรงสนับสนุน คือ กำลังใจ


    โครงการสัมมนาพระประธานจังหวัดสู่สามเณรล้านรูปที่ผ่านมาสำเร็จลงได้ด้วยดีต้องขอกราบขอบพระคุณ พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานคณะกรรมการ “บวร” ที่สนับสนุนและให้คำแนะนำที่ดีมาโดยตลอด 


    พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานจังหวัดอุบลราชธานี ที่รับเป็นประธานดำเนินงาน ทำให้งานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง           ได้ทั้งงานและความสมัครสมานสามัคคี 


      พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่มาถวายความรู้  เรื่องการคณะสงฆ์ 


    พระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่มาถวายความรู้เรื่องภาพรวมพระพุทธศาสนา 


    พระมหาสุทธิชัย สุทฺธิชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผอ.สำนักศรัทธาภิบาล ที่มาถ่ายทอดปฏิปทาของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)


    พระอาจารย์บุญชนะ ปุญฺญชโน ที่ปรึกษาโครงการสัมมนา ประธานภาคเหนือ และประธานจังหวัดนครสวรรค์ ที่ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำที่ดีตลอดโครงการ 


     พระมหา ดร.ชัชวาลย์ โอภาโส ปธ.๙ ประธานจังหวัดศรีสะเกษ ที่ถ่ายทอดสิ่งดี ๆ ให้แก่ หมู่คณะ


    พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.๙ พระอาจารย์สำนักกัลยาณมิตรสากล ที่มาถวายความรู้เรื่องการสร้างเครือข่าย 


    ผู้อำนวยการสำนักสื่อทั้งสาม คือ พระอาจารย์วีรวุฒน์ มนวีโร ผอ.สำนักสื่อ DMC พระอาจารย์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร และ พระอาจารย์สมบัติ รกฺขิตจิตฺโต ผอ.สำนักสื่อธรรมะ ที่ให้การสนับสนุนด้านสื่ออย่างเต็มที่ 


    ขอขอบพระคุณท่านประธานภาค ประธานโซน และประธานจังหวัด ที่ให้การสนับสนุน     การทำงานในครั้งนี้ ตลอดจนถึงพระอาจารย์วิทยากรทุกรูป ทีมงานเขาแก้วเสด็จ และน้อง ๆ      ชมรมพุทธฯ ที่ช่วยกันทำงานอย่างน่าประทับใจ


    ขณะนี้ คณะทำงานมีภาพในใจที่ตรงกันแล้ว นั่นคือ “บวชสามเณร ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป”   การขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและความสำเร็จกำลังเกิดขึ้น เพื่องานฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโลก       สมกับที่ตั้งใจมาเกิดสร้างบารมีร่วมกับมหาปูชนียาจารย์..

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๔ เดือนตุลาคม ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร