วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ฟังมากแต่รู้น้อย

ส่องธรรม ล้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

 

 

ฟังมากแต่รู้น้อย


    อุปารมฺภจิตฺโต ทุมฺเมโธ    สุณาติ ชินสาสนํ
    อารกา โหติ สทฺธมฺมา       นภโส ปฐวี ยถา.

 

ผู้มีปัญญาทราม มีจิตใจกระด้าง ถึงฟังคำสอนของพระชินเจ้า 
ก็ยังห่างไกลจากพระสัทธรรม เหมือนดินกับฟ้า
                                                          (ขุ.เถร. ๒๖/๓๒๓)

 

เคยสงสัยไหม ทำไมบางคนถูกอบรมก็มาก
ผ่านครูอาจารย์ดี ๆ ก็ไม่น้อย แต่ก็ยังยากจะได้ดี
ด้วยความดื้อดึง มีทิฐิ จิตใจหยาบ
จึงไม่สามารถรองรับสิ่งดี ๆ ได้เท่าที่ควร
ปัญญาจึงถดถอย ตรองไม่เป็น คิดไม่เป็น
ทำให้ฟังแม้มากแต่รู้น้อย ฟังแม้บ่อยแต่ไม่รู้เรื่อง
จึงห่างไกลจากคุณธรรมความดีมากขึ้นทุกที
เหมือนผืนแผ่นดินที่แสนห่างไกลจากท้องฟ้า
หยุดเถิด หยุดเพื่อคิด หยุดใจฟัง ทำจิตให้สงบ เป็นสมาธิ
จิตใจจะอ่อนโยน ไม่แข็งกระด้าง 
เมื่อได้ฟังคำสอนดี ๆ ธรรมะดี ๆ ก็จะดูดซับได้มาก
จนกระทั่งเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมะ 
ดวงปัญญาก็จะสว่างไสว ดวงใจก็สดชื่น เริงรื่น อิ่มสุข..

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๔ เดือนตุลาคม ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร