วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ข้อคิดรอบตัว
เรื่อง : พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.) จากรายการข้อคิดรอบตัว ออกอากาศทางช่อง DMC

 

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

 

เพราะอะไรในวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่จึงมีลูกศิษย์ทั่วโลก มาร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวที?


    พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๗         ถ้านับมาถึงปัจจุบันก็มีอายุถึง ๑๓๐ ปี ท่านคือผู้ที่ค้นพบวิชชาธรรมกายกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง    คือหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว หลักธรรมปฏิบัติยังคงมีอยู่      อีกระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นก็เหลือแค่ตัวอักษรซึ่งเป็นหลักทฤษฎี เป็นภาคปริยัติที่มีอยู่ใน            พระไตรปิฎก ผู้ที่จะเข้าใจและสามารถปฏิบัติจนกระทั่งเข้าถึงธรรมได้จริงนั้นเลือนหายไป            แม้ยังมีการปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ อยู่ แต่ผู้ที่บรรลุธรรมจริง ๆ นั้น น้อยลงไป อย่างเช่นคำว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” หรือทางสายกลาง ก็รู้แต่เพียงหลักปริยัติว่า คือทางสายกลางระหว่างความ    สุดโต่ง ๒ อย่าง ทรมานร่างกายก็ไม่เอา หมกมุ่นในกามสุขก็ไม่เอา เอาแค่ทางสายกลาง


    แต่ความจริงในเชิงปฏิบัติ การเข้าถึงทางสายกลางหรือ “มัชฌิมาปฏิปทา” จะต้องนำใจ         ของเราดำเนินไปที่ศูนย์กลางกาย ดังนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่จึงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อชาวโลก เพราะท่านนำหลักธรรมปฏิบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่า “วิชชาธรรมกาย” กลับคืนมา     สู่โลกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกว่าจะได้อย่างนั้นท่านต้องทุ่มชีวิตเลยทีเดียว 


    พระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมมาก หลังจากบวชแล้ว ท่าน     ปฏิบัติธรรมอยู่ ๑๐ กว่าพรรษา จากนั้นก็ไปศึกษาธรรมปฏิบัติกับพระอาจารย์ต่าง ๆ หลายรูป ได้ข่าวพระอาจารย์รูปไหนเก่งเรื่องธรรมปฏิบัติ ท่านก็ไปศึกษามาหมด และสุดท้ายมาปฏิบัติเอง เพราะว่าไปศึกษาจนสุดความรู้ของครูบาอาจารย์แล้ว ก็ยังไม่บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 


    จนกระทั่งวันเพ็ญเดือน ๑๐ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ช่วงที่อยู่ในพรรษาที่ ๑๒ ตอนนั้นท่านมีอายุ ๓๓ ปี พระเดชพระคุณหลวงปู่ตัดสินใจปฏิบัติธรรมแบบทิ้งชีวิต วันนี้ไม่บรรลุธรรมของพระสัมมา-สัมพุทธเจ้า เรายอมตาย สุดท้ายวันนั้นก็เป็นวันที่ท่านเข้าถึงธรรม มีใจหยุดนิ่งอยู่ตรงกลางกาย         เห็นเป็นดวงสว่างเท่าฟองไข่แดงของไก่ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย แล้วก็มีเสียงดังขึ้นมาจากตรง      กลางกายว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” 


    เมื่อท่านเอาใจจรดนิ่งไว้ตรงกลาง ก็มีดวงสว่างดวงใหม่ขึ้นมาซ้อน ๆ กัน ๖ ดวง พอซ้อนเสร็จแล้ว ก็เห็นกายภายในที่เหมือนตัวเอง แต่ใสสว่าง ภายหลังจึงทราบว่าเป็นกายละเอียด          แล้วเข้าถึงกายภายในตามลำดับ จนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายในคืนวันเพ็ญเดือน ๑๐ เราจึงเรียกวันนี้ว่า วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 


    พระเดชพระคุณหลวงปู่จึงเป็นบุคคลที่มีคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อชาวโลก คือเป็นผู้นำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภาคปฏิบัติกลับคืนมาสู่โลกอีกครั้งหนึ่ง 


พระเดชพระคุณหลวงปู่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายอย่างไร?


    ศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงปู่ คือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย และศิษย์ของคุณยายอาจารย์ฯ ก็มาเป็นพระภิกษุรุ่นบุกเบิกของ    วัดพระธรรมกาย ความเกี่ยวข้องระหว่างวัดพระธรรมกายและพระเดชพระคุณหลวงปู่จึงเริ่มต้นจากการที่คุณยายอาจารย์ฯ นำวิชชาธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ค้นพบและถ่ายทอดให้ท่านมาลงหลักปักฐานที่วัดพระธรรมกาย มาถ่ายทอดแก่ศิษยานุศิษย์ของท่านในวัดพระธรรมกาย       ตรงนี้คือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นชาววัดพระธรรมกายจึงมีความเคารพบูชา และกตัญญูต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่มาก เพราะถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้เรื่องวิชชาธรรมกายแก่ชาววัดพระธรรมกาย 


ในแต่ละปีมีการจัดงานรำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างไรบ้าง?


    เมื่อเราระลึกถึงพระคุณของท่านแล้ว เราก็มาปฏิบัติธรรมอย่างที่ท่านสอนไว้ ซึ่งเป็นการปฏิบัติบูชาที่เลิศกว่าการบูชาทั้งปวง บางปีในวันงานมีบุญพิเศษเสริมเข้ามาบ้าง เช่น มีการอัญเชิญรูปหล่อทองคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปประดิษฐานที่มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งแต่เดิมเป็นบ้านเกิดของท่าน เพื่อให้สาธุชนชาวพุทธมาสักการบูชา และตรึกระลึกถึงพระคุณของท่าน เป็นต้น 


การที่เราเคารพบูชาครูบาอาจารย์จะมีอานิสงส์หรือข้อดีอย่างไร?


    เมื่อเราบูชาบุคคลที่ควรบูชา เราก็ได้บุญ เหมือนในครั้งพุทธกาล หลังจากพุทธปรินิพพาน พระเจ้าอชาตศัตรูสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ วันหนึ่งมีหญิงยากจนคนหนึ่ง        อยากจะไปบูชาพระสถูป แต่ไม่มีเงินซื้อดอกไม้ ธูป เทียน ก็เลยเก็บดอกบวบขมจากข้างทางมา ๔ ดอก แล้วถือเดินไปยังพระสถูปด้วยความตั้งใจและศรัทธาที่จะบูชาพระสถูป 


    พอเดินมาถึงกลางทาง หญิงคนนี้ถูกโคแม่ลูกอ่อนวิ่งมาขวิดตายเสียก่อน แม้ยังไปไม่ถึง     พระสถูป แต่ใจของนางผูกไว้กับพระสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แล้วตั้งใจจะไปบูชา           ด้วยดอกบวบขม และมีศรัทธามาก บุญนี้ส่งให้นางไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์                มีวิมานทองสีเหมือนดอกบวบขม เหลืองอร่ามสวยงามมาก 


    ฉะนั้น ถ้าทำบุญด้วยความตั้งใจ เตรียมของที่ประณีตเท่าที่กำลังเราจะเตรียมได้ แล้วทำด้วยความศรัทธาเลื่อมใส ทำถูกเนื้อนาบุญ คือทำกับทักขิไณยบุคคล บุญจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาล 


    หลวงปู่ท่านปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายของพระพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน     เราทำบุญกับท่านก็จะได้บุญอย่างมหาศาล


ทำไมต้องหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยทองคำ?


    ถ้ามีใครมาถึงสถานที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำหลวงปู่ และเห็นรูปหล่อหลวงปู่ที่หล่อด้วยทองคำแท้ แต่คน ๆ นั้นไม่รู้จักท่านมาก่อน ความรู้สึกแรกที่ได้เห็น เขาจะรู้สึกว่า บุคคลนี้         ต้องไม่ธรรมดา ถึงได้มีคนหล่อรูปเหมือนให้ด้วยทองคำแท้ เพราะในโลกนี้จะมีใครสักกี่คน              ที่ได้หล่อรูปเหมือนด้วยทองคำแท้ 


    ฉะนั้น คนที่มาสักการะรูปหล่อทองคำใจจะเปิด ยอมรับในการทำความดี ถ้าต่อไปมีคนมาบูชารูปหล่อทองคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นร้อยล้านหรือพันล้านคน เพราะว่ารูปหล่อนี้      ไม่ได้อยู่แค่ปีเดียว แต่อยู่ยาวไปเป็นพัน ๆ ปี สมมุติใช้งบประมาณในการหล่อเป็นหลักร้อยล้านหรือพันล้าน ก็เท่ากับว่าลงทุนต่อหัวคนละบาทเท่านั้นเอง ใช้ต้นทุนคนละหนึ่งบาทในการเปิดใจให้เขามาศึกษาประวัติของบุคคลที่เป็นต้นแบบในยุคนี้ ซึ่งจะทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจในการทำ       ความดี


ถ้าจะตามรอยพระเดชพระคุณหลวงปู่จะต้องไปที่ไหนบ้าง? 


    เราสามารถตามรอยท่านได้ตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ซึ่งมีอยู่ ๖ แห่ง คือ


    ๑.    สถานที่เกิด ตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัว ณ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง          จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันคณะศิษยานุศิษย์ก่อสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี          (สด จนฺทสโร) ไว้แล้ว และประดิษฐานรูปหล่อทองคำของท่านไว้ ณ ที่แห่งนี้ 


    ๒.    สถานที่ออกบวช วัดสองพี่น้อง ตั้งอยู่ริมคลองสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันภายในพระอุโบสถวัดสองพี่น้องมีรูปหล่อทองคำพระเดชพระคุณ-   หลวงปู่ประดิษฐานอยู่เช่นกัน


    ๓.    สถานที่บรรลุธรรม วัดโบสถ์บน บางคูเวียง ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  พระเดชพระคุณหลวงปู่บรรลุธรรมในโบสถ์เดิมซึ่งเป็นโบสถ์เก่า ต่อมามีการสร้างโบสถ์ใหม่คร่อมโบสถ์เดิม เพื่อรักษาโบสถ์เดิมเอาไว้เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำ ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่บรรลุธรรมในโบสถ์แห่งนี้ และ         ในอนาคตก็จะมีพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปประดิษฐานที่วัดโบสถ์บน 


    ๔.    สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรกและมีผู้บรรลุธรรมตามพระเดชพระคุณหลวงปู่     วัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่พระเดชพระคุณ-     หลวงปู่สอนวิชชาธรรมกายเป็นครั้งแรก คือหลังจากบรรลุธรรมแล้ว ท่านก็นั่งเข้าที่และเห็นภาพของวัดบางปลาขึ้นมาในสมาธิ ท่านจึงเดินทางไปสอนธรรมปฏิบัติที่วัดบางปลา    ถึง ๔ เดือน มีพระภิกษุ ๔ รูป ฆราวาสอีก ๔ คน ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกาย เป็นพยานในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 


    ๕.    สถานที่ปักหลักเผยแผ่วิชชาธรรมกาย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร            พระเดชพระคุณหลวงปู่สอนธรรมปฏิบัติอยู่ที่วัดปากน้ำ และปกครองวัดมาตลอดอายุขัยของท่าน จนกระทั่งมรณภาพที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ปัจจุบันมีรูปหล่อทองคำ            พระเดชพระคุณหลวงปู่ประดิษฐานอยู่ในพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล


    ๖.    สถานที่สืบสานวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี    มีรูปหล่อทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่ประดิษฐานอยู่ในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)


ผู้ที่มาร่วมงานวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงปู่ควรปฏิบัติอย่างไร?


    ควรศึกษาประวัติหลวงปู่ ศึกษาคุณธรรมของท่าน แล้วเราจะได้ตั้งใจฝึกตัวเองตามแบบอย่างท่าน ท่านอุตส่าห์ทุ่มเทสอน เราก็ตั้งใจฝึกตัวเองตามท่านไป แล้วในวันคล้ายวันเกิดของท่านก็มาด้วยใจที่ศรัทธาเลื่อมใสเต็มที่ ก่อนวันงาน ๗ วัน นั่งสมาธิทุกวันให้ใจใส ๆ พอถึงวันงานก็มาด้วยใจที่ปลอดโปร่ง แม้คนจะมาก แต่เมื่อใจทุกคนสงบนิ่งเป็นสมาธิ คนมากก็เหมือนคนน้อย เพราะใจทุกคนอยู่ในบุญ หลังวันงานก็จะต้องระลึกนึกถึงภาพทุกอย่างในวันงานด้วยความปลื้มปีติ แล้วนั่งสมาธิต่อ บุญจะได้หลั่งไหลมาที่ตัวเราอย่างต่อเนื่องเต็มที่ตลอด ๗ วัน ขณะอยู่ในงานก็ทำตัวให้เรียบง่ายที่สุด รักษาอารมณ์ให้ผ่องใส ไม่ให้มีความหงุดหงิด ให้ใจสบาย โปร่งโล่งอย่างเดียว ต้องทำอย่างนี้ให้เป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลัง ๆ ที่จะตามมาอีกมหาศาลให้ได้..

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๔ เดือนตุลาคม ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร