วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

เรื่องจากปก
เรื่อง : ธมฺมวิชฺโช ภิกฺขุ

 

วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

 

 

 

    การที่ใครสักคนหนึ่งมีครูดีนับเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในชีวิต เพราะเส้นทางชีวิตที่เราเดิน       จะถูกต้องมากน้อยแค่ไหน ล้วนอาศัยครูเป็นผู้ชี้แนะ แม้แต่พระอริยเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย กว่าท่านจะได้พบจุดหมาย คือ เส้นทางแห่งพระนิพพาน บางท่านต้องใช้เวลาในการแสวงหา        ครูบาอาจารย์เกือบทั้งชีวิต หรือบางท่านแม้โดยพื้นฐานเป็นผู้มีปัญญามากอยู่แล้ว ดังเช่น             พระสารีบุตรเถระ ผู้สามารถไปถึงที่สุดแห่งความรู้ของครูบาอาจารย์ท่านต่าง ๆ ได้ แต่ก็ไม่อาจที่จะพาตนให้ไปถึงที่สุดแห่งปัญญาจนสิ้นสงสัยในวัฏสงสารได้ ต่อเมื่อได้พบกับพระบรมครู คือ          พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านจึงได้เข้าถึงบรมสุข หลุดพ้นจากกองทุกข์ สิ้นสงสัยอย่างแท้จริง

 


    พวกเราทั้งหลายก็นับได้ว่าเป็นผู้โชคดีอย่างยิ่ง เพราะนอกจากได้เกิดมาในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมา-สัมพุทธเจ้าแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นศิษยานุศิษย์ของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้เป็นต้นบุญต้นแบบในการเอาชีวิต   เป็นเดิมพันในการประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า       ทำให้รู้เห็นเส้นทางสายกลางภายในตัวที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ทางเอกสายเดียวที่นำพาไปสู่   พระนิพพานได้อย่างถูกต้อง

 


    วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันที่    ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ซึ่งตรงกับ        วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ จึงเป็นวันสำคัญที่เหล่าศิษยานุศิษย์จะพร้อมใจกันไปร่วมพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและสักการะรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีที่วัดพระธรรมกายโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรำลึกถึงวันที่ พระเดชพระคุณหลวงปู่สละชีวิตเป็นเดิมพัน เมื่อวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ณ อุโบสถวัดโบสถ์บน ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จนบรรลุวิชชาธรรมกายและนำมาสั่งสอนจนกระทั่งสืบทอดมาถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังถือเป็นวันอันสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราจะได้ปรารภเหตุตั้งใจทำความเพียรให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวให้ได้ เพื่อบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ซึ่งจะเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่แก่ชีวิตสืบต่อไป 


 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๕ เดือนกันยายน ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล