วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา
โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ , โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย , อยู่ในบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

    “เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก” ร่วมกับ “คณะกรรมการบริหารพัฒนาลุมพินีแห่งประเทศเนปาล ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติวัดพระธรรมกาย ณ เมืองโกดาวารีและเมืองธัมมัสถาลิ ประเทศเนปาล สภาวัฒนธรรมอำเภอคลองหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามสมาพันธ์ผู้นำชุมชนคลองสาม ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก และสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC” ได้ประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามมติมหาเถรสมาคม “โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ภายใต้กิจกรรม “พิธีสมโภชและมอบองค์พระพุทธมหาเมตตาธิคุณ ๗๐ องค์ พิธีมอบหน่อแห่งต้นพระศรีมหาโพธิ์จากแดนพุทธภูมิ ๗๐ ต้น” แก่ผู้แทนองค์กร เจ้าอาวาส ประธานนิติบุคคล ประธานชุมชน เพื่ออัญเชิญไปปลูกเป็นศูนย์รวมใจแห่งลานบุญลานธรรมของการรักษาศีล ๕ ณ วัด ศูนย์ปฏิบัติธรรม สถานศึกษาชุมชน และหมู่บ้านต่าง ๆ ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๗๐ แห่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีศีลมีสุข ปรองดอง สมานฉันท์ สามัคคี สันติสุขและปลอดยาเสพติด
 

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ , โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย , อยู่ในบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

        กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ปัญจสีลศาลา (ศาลาแห่งปวงประชาผู้รักษาศีล ๕) หน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รวมทั้งเจ้าอาวาสในจังหวัดปทุมธานีร่วมเจริญชัยมงคลคาถา

      นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “เยาวชนต้นแบบรักษาศีล ๕” จากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชครั้งที่ ๑ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และการออกหน่วยแพทย์ “ฟันดี มีศีล มีสุข” โดยชมรมรัตนเวช ในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย และโรงเรียนบางกอกเอ็นเอ เมืองทองธานี การออกโรงทานมหากุศลและมอบของขวัญโดยตัวแทนเครือข่ายคณะ-ศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกอีกด้วย
 

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ , โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย , อยู่ในบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

    โฆษกคณะศิษย์ฯ วัดพระธรรมกายกราบนมัสการคณะพระสังฆาธิการเพื่อถวายรายงานกิจกรรมคณะศิษย์ฯ และเยี่ยมเยือนขอบคุณผู้บริหารสื่อมวลชน

    นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย เข้ากราบนมัสการพระสังฆาธิการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียง เพื่อกราบถวายรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกที่กำลังดำเนินการอยู่อีกทั้งยังได้เดินทางเข้าเยี่ยมเยือนผู้บริหารบรรณาธิการและนักข่าวของสื่อมวลชนสำนักต่าง ๆ เพื่อขอบคุณที่ติดตามข้อมูลข่าวสารของวัดพระธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์ที่ผ่านมา

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๘ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร