วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตะวันธรรมส่องสว่าง ขึ้นทางทิศตะวันตก

เรื่องเล่าจากยุโรป
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล


ตะวันธรรมส่องสว่าง ขึ้นทางทิศตะวันตก

 ตะวันธรรมส่องสว่าง ขึ้นทางทิศตะวันตก,เนื้อนาใน,อยู่ในบุญ

   เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแถบตะวันตกของโลก ที่แม้จะเจริญรุ่งเรืองด้านวัตถุ อันได้แก่ วิทยาการ- เทคโนโลยีอันล้ำสมัยไม่น้อยหน้าไปกว่าประเทศใดในทวีปยุโรป แต่ความปรารถนาในส่วนลึกๆของผ้คนต่างเรียกร้องการเติม เต็มทางด้านจิตใจ ที่จะทำให้พบกับความสุขสงบภายในได้อย่างสมบูรณ์ และด้วยความที่เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ผู้คนมีระเบียบวินัย และพื้นฐานจิตใจที่รักความสงบ การรองรับพระพุทธธรรมคำสอนและการประพฤติปฏิบัติธรรมตามพุทธวิธีจึงเป็นไปอย่างรวดเร็วและลึกซึ้ง จนมีการสถาปนาวัดในพระพุทธศาสนาขึ้น ณ เมือง Afferden ให้เป็นศูนย์กลางการประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อความสุขสงบและจุดความสว่างไสวในการดำเนินชีวิตอันประเสริฐ อันจักยังให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมแห่งความเจริญรุ่งเรืองควบคู่กันไปทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ

 

 เริ่มธรรมประกาศ พบญาติทางธรรม

   จากกิจกรรมเล็ก ๆ ที่เริ่มขึ้น ณ เมืองBodegraven ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อ ๓ ปี ที่แล้ว ที่มีคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายเชิญชวนหมู่กัลยาณมิตร สาธุชนคนไทย และชาวต่างชาติ ทั้งในเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมมาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกัน โดยสถานที่ยังมีลักษณะเป็นบ้านอยู่รอบนอกของเมืองแต่ด้วยความมีระบบระเบียบอันงดงามและการนำธรรมปฏิบัติตามพระพุทธธรรมคำสอนไปให้ผู้คนได้สัมผัสและเข้าถึงความสุขภายในจึงทำให้มีการปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องและพร้อมใจกันสถาปนา “วัดพระธรรมกาย เนเธอร์แลนด์” ขึ้น ณ เมือง Afferden ในที่สุดโดยปรับปรุงอาคารที่เคยเป็นโบสถ์เก่า แล้วสถาปนาให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รักการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พบกับความสงบและสันติสุขภายในอย่างแท้จริง

 

    พิธีเปิดวัดพุทธแห่งใหม่อย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ถือเป็นการจุดความสว่างไสวและสืบทอดแสงแห่งศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นที่รวมแห่งพลังศรัทธาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธ ซึ่งเปิดกว้างสำหรับประชาชนทุกชนชาติที่มุ่งแสวงหาความสุขภายในอีกด้วย

 

ปลื้มปีติทั่วหน้า สถาปนาวัดพระธรรมกาย เนเธอร์แลนด์

    พิธีเปิดวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดขึ้นในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญเมตตาไปเป็นประธานสงฆ์ และมีคณะสงฆ์กว่า ๑๐๐ รูป พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายจาก ๓๐ วัด ในทวีปยุโรปตลอดจนชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธาและชาวท้องถิ่นให้เกียรติเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่นถึงกว่า๕๐๐ คน

   ในโอกาสนี้ พระวิเทศภาวนาธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้แทนคณะสงฆ์ได้น้อมกราบถวายเครื่องสักการะ กล่าวถวายการต้อนรับ และถวายรายงานความเป็นมา ของวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ต่อท่านประธานสงฆ์

 

     จากนั้น สาธุชนผู้ร่วมงานพร้อมใจกันอาราธนาศีล ๕ คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ คณะเจ้าภาพร่วมกันกล่าวคำถวายวิหารทานเพื่อสร้างวัดในพระพุทธศาสนา ก่อนที่ผู้แทนสาธุชนจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน ตามด้วยการกล่าวความในใจและประสบการณ์จากการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธศาสนาของผู้แทนชาวท้องถิ่น

 

    จากนั้น ท่านประธานสงฆ์ คณะสงฆ์และชาวท้องถิ่น รวมทั้งสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกัน ประกอบพิธีกดปุ่มผ้าแพรมงคลป้าย “วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์” ณ ซุ้มประตูทางเข้าวัด ก่อนที่จะบันทึกภาพประวัติศาสตร์ชีวิตของการสร้างบุญบารมีอันงดงามร่วมกัน

    ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่มีส่วนในการช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนา นำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจของมหาชน ในประเทศต่างๆแห่งแล้วแห่งเล่า เพื่อยังความสุขสงบและอำนวยประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติทุกชีวิต ทุกเผ่าพันธุ์ แม้จะต้องเผชิญกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย แต่ก็ยังยืนหยัดสู้ด้วยมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ควรแก่การยกย่องและอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่ง

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๖ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล