วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ทำไม..การทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว จึงมีการทยอยสั่งสมบุญได้ ผิดหลักการทำบุญหรือไม่ ?

เคลียร์ข่าววัด
เรื่อง : ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์
Line ID : natchy1972

 

ทำไม..การทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว จึงมีการทยอยสั่งสมบุญได้
ผิดหลักการทำบุญหรือไม่ ?

ทำไม..การทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว จึงมีการทยอยสั่งสมบุญได้ ผิดหลักการทำบุญหรือไม่ ?,เนื้อนาใน,บทความประจำวัน

  เดิมทีเดียว..ก็ไม่มีการทยอยสั่งสมบุญแต่อย่างใด แต่เนื่องจากมีคนจำนวนมากเกิดจิตศรัทธาอยากทำบุญให้ครบ ๑๐,๐๐๐ บาทแต่มีเงินไม่พอ จึงมาขอให้วัดเปิดโอกาสเพื่อทยอยสั่งสมบุญให้ เพราะอยากจะเป็นเจ้าขององค์พระสักองค์หนึ่งในชีวิต ที่ได้ตั้งใจสร้างอุทิศถวายไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อสืบทอดพุทธประเพณีที่ปู่ย่าตายายเคยทำกันมา

 

    อีกทั้งการทยอยสั่งสมบุญ ก็ไม่ได้ผิดหลักการทำบุญแต่ประการใด เพราะเราก็ไม่ได้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น อีกทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ทรงห้ามการสั่งสมบุญ ตรงข้ามพระองค์กลับทรงชื่นชมและอนุโมทนากับการทำบุญอย่างยิ่งยวดด้วยซ้ำไป เพราะขนาดพระองค์เองยังทรงเป็นตัวอย่างทำให้ดูในครั้งที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร พระองค์ได้สร้างมหาทานถึงขนาดบริจาคแม้กระทั่งบุตร และภรรยา หรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมากมาย เช่น เรื่องของท่านเมณฑกเศรษฐีที่ยอมอดตาย แล้วเอาอาหารมื้อสุดท้ายมาทำบุญ หรืออย่างการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์เทศน์โปรดจูเฬกสาฎกพราหมณ์เกือบทั้งคืน เพื่อให้พราหมณ์ตัดความตระหนี่โดยการถวายผ้าผืนสุดท้ายที่พราหมณ์มี ซึ่งการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทำอย่างนี้ ก็เพราะทรงอยากให้พราหมณ์ได้สร้างบุญใหญ่ เพื่อบุญนี้จะได้ทำให้พราหมณ์พ้นจากความยากจนสักที เหมือนพุทธพจน์ที่ปรากฏใน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปาปวรรคที่ ๙ ว่า...

  มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส น มตฺตํ อาคมิสฺสติ อุทพินฺทุนิปาเตน อุทกุมฺโภปิ ปูรติ อาปูรติ ธีโร ปุญฺญสฺส โถกํ โถกํปิ อาจินํ บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่า บุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึง แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยาด ๆ ได้ฉันใดผู้มีปัญญาสั่งสมบุญแม้ทีละน้อย ๆ ย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้น

 

 การทำบุญสร้างพระ ๑๐,๐๐๐ บาท ถือว่ามากเกินไปหรือไม่ ?

    แท้จริงแล้ว การทำบุญกับวัด ใครอยากทำกี่บาท..ก็แล้วแต่ศรัทธา วัดไม่เคยบังคับใครทำบุญทั้งสิ้น และหากมาดูข้อมูลความจริงอีกอย่างจะพบว่า การสร้างองค์พระให้มีคุณสมบัติอยู่ได้นานถึงพันปีเช่นนี้ ต้องใช้วัสดุชั้นดีที่มีความทนทานสูง ซึ่งการมีค่าใช้จ่ายในระดับนี้ ก็ไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกอะไรเลย เพราะสาธุชนทุกคนที่มาร่วมกันสร้างก็เห็นเหมือนกันว่า เราควรเอาสิ่งดีที่สุดถวายไว้ในพระพุทธศาสนา และถ้าได้ศึกษาข้อมูลการสร้างเจดีย์ที่มีความสำคัญระดับประเทศและระดับโลก ก็จะพบว่า..แทบทุกเจดีย์ล้วนใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงลิบทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้..การสร้างเจดีย์หลายแห่งจึงต้องอาศัยบารมีพระมหากษัตริย์หรือมหาเศรษฐีจึงจะสร้างสำเร็จเป็นส่วนใหญ่ และที่สำคัญ การทำบุญจำนวน๑๐,๐๐๐ บาท แล้วได้สร้างพระเจดีย์ที่อยู่นานถึงพันปี เฉลี่ยแล้วเท่ากับเราทำบุญปีละแค่ ๑๐บาทเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก ๆ ถ้าเทียบกับผลที่จะเกิดขึ้นตลอดหนึ่งพันปี คือ ตราบใดที่องค์พระยังเป็นที่กราบไหว้ของผู้คน ยังเป็นศูนย์รวมเพื่อให้คนมานั่งสมาธินับล้านคน ก็จะทำให้เราได้บุญไปตลอด
 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๖ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล