วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๕ (ภาคฤดูฝน) และรุ่นพระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย

สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

 

   โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๕ (ภาคฤดูฝน)
และรุ่นพระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย

  โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๕ (ภาคฤดูฝน) และรุ่นพระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย,เนื้อนาใน,อยู่ในบุญ

     โครงการอบรมธรรมทายาท ณ วัดพระธรรมกาย เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ และได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนถึงปีที่ ๔๕ ในปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ก็มีโครงการบวชหลายโครงการ เช่นในวันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการบวชพร้อมกันถึง ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๕ (ภาคฤดูฝน) และรุ่นพระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา

 

      ๐๖.๓๐ น. พิธีเวียนประทักษิณเริ่มขึ้นแสงอรุโณทัยเรืองรองในยามนี้คงด้อยรัศมีไปถนัดตา หากนำมาเทียบกับดวงบุญอันสว่างไสวของบรรดานาคธรรมทายาท ผู้ยืนสงบนิ่งรายรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ริ้วขบวนเริ่มด้วยพานธูปเทียนแพพระอุปัชฌาย์ ถัดมาเป็นพานพุ่มดอกรักสีขาวพานกรวยดอกลำเจียกนำหน้าธรรมทายาทต่อด้วยคณะผู้ปกครองและคณะญาติมิตรสะพายบาตรและประคองผ้าไตรด้วยความปลื้มปีติในบุญใหญ่ที่ได้มีโอกาสเป็นญาติกับพระพุทธศาสนา

    ขบวนผู้มีบุญเคลื่อนตัวไปพร้อมกับเสียงสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย“อิติปิ โส ภควา…” ที่ดังกังวานไปทั้งลานธรรมทุกดวงใจต่างตรึกระลึกนึกถึงบุญให้สว่างไสว ณ กลางใจ ตระหนักถึงคุณค่าแห่งบุญใหญ่ที่จะไม่ยอมให้ตกให้หล่นไปแม้แต่นิดเดียว เสร็จพิธีเวียนประทักษิณแล้ว เป็นพิธีวันทาเจดีย์

"พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ในวันนี้ นับเป็นภาพประวัติศาสตร์ การสร้างบารมีที่สำคัญอีกวันหนึ่ง"

 

      ๐๙.๐๐ น. พิธีขอขมาและมอบผ้าไตรจัดขึ้นบริเวณทิศเหนือของสภาธรรมกายสากลท่ามกลางความปลื้มปีติของนาคธรรมทายาทผู้ปกครอง และญาติมิตร

    เมื่อเสร็จสิ้นพิธีขอขมาและมอบผ้าไตรแล้ว เป็นพิธีบรรพชา ณ ศูนย์กลางพิธีสภาธรรมกายสากล โดยมีพระครูมงคลกิจจารักษ์เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์หลังจากเสร็จพิธีบรรพชา ชุดขาวราวดอกมะลิของนาคธรรมทายาทในยามเช้าตรู่ แปรเปลี่ยน เป็นสีของดอกประดู่เหลืองทองสดใส

     ผ้ากาสาวพัสตร์ที่ห่มคลุมกายธรรมทายาทนี้ เป็นประดุจธงชัยแห่งพระอรหันต์เป็นผ้าสีสุดท้ายในสังสารวัฏที่จะนำสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ในวัฏสงสาร มุ่งสู่นิพพานแดนเกษม

 

    ภาคบ่าย สามเณรธรรมทายาทเข้าพิธีอุปสมบท ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย ท่ามกลาง ความปลื้มปีติของผู้ปกครอง ญาติมิตร และสาธุชนผู้มีบุญ

 

    โครงการอบรมธรรมทายาทที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จึงมิใช่เพียงการบวชตามประเพณี แต่เป็นการบวชฝึกฝนตนตามหลักพุทธวิธีโดยแท้ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมเป็นผู้มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงาม นำมาซึ่งชีวิตที่ประสบความสำเร็จและมีความสุข จึงขอกราบอนุโมทนาบุญกับธรรมทายาททุกรูป ตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครองรวมทั้งเจ้าภาพผู้ให้การสนับสนุนการบวชทุกท่าน

   พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ในวันนี้ นับเป็นภาพประวัติศาสตร์การสร้างบารมีที่สำคัญอีกวันหนึ่ง ที่นำความปลื้มปีติมาให้ทุกครั้งที่ระลึกถึง และเป็นนิมิตหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองแห่งบวรพระพุทธศาสนาตลอดไปตราบนานเท่านาน
 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๖ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล