วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวบุญในประเทศ

 

ข่าวบุญในประเทศ

 

  ข่าวบุญในประเทศ,เนื้อนาใน,อยู่ในบุญ

โครงการสัมมนาพระสังฆาธิการกัมพูชา รุ่นที่ ๑ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

   เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กอง AECร่วมกับกององค์กรระหว่างประเทศ สำนักต่างประเทศวัดพระธรรมกาย จัดโครงการสัมมนาพระสังฆาธิการกัมพูชา รุ่นที่ ๑ ณ ห้อง SPD 11 สภาธรรมกายสากลเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทยและกัมพูชา โดยมีหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นประธานเปิดโครงการ ในโอกาสนี้คณะพระสังฆาธิการได้เข้าเยี่ยมชมกุฏิสามเณร เพื่อดู ระบบบริหารจัดการของวัดพระธรรมกาย โดยมีท่านประธานสงฆ์ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารวัดอย่างมีระบบร่วมกัน

 

พิธีถวายกองทุนมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
  
   เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายกองทุนมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัดใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ โดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ พระครูวิชาญโพธิวัตร เจ้าอาวาสวัดโพธาราม จังหวัดปัตตานี เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัดสำหรับไทยธรรมเหล่านี้ วัดพระธรรมกายลำเลียงไปถวายแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ในพิธีถวายสังฆทาน ครั้งที่ ๑๒๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

พิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพร สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในมงคลสมัยพระชันษา ๙๐ ปี วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

   เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น.วัดพระธรรมกายจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพรสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยพระชันษา ๙๐ ปี ตามมติมหาเถรสมาคม ณ ศาลาประชาคมวัดพระธรรมกาย โดยมีพระวิเทศภาวนาจารย์ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และ ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีในวันนี้มีคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม และประชาชนตำบลคลองสาม เข้าร่วมงานกว่า ๔๐๐ รูป/คน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๖ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล