วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๐๑ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : พรพิสุทธิ์ ดุจรัตน

โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๐๑ ปี
วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

       พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ตั้งสัจจาธิษฐานทำสมาธิภาวนาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ อันเป็นหนทางสายกลางที่นำไปสู่ความสุขอันบริบูรณ์และหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งมวล ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ พุทธศักราช ๒๔๖๐ จนได้เข้าถึงพระธรรมกาย

       ต่อมา เมื่อท่านได้ปฏิบัติสมาธิภาวนาลึกซึ้งมากขึ้น ท่านก็ยิ่งตระหนักว่าวิชชาธรรมกายนี้สามารถช่วยชาวโลกให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง ท่านจึงทุ่มเวลาตลอดชีวิตเพื่อค้นคว้าวิชชาธรรมกายและสอนธรรมปฏิบัติแก่มหาชน เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและจะได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริง

     ด้วยตระหนักในพระคุณของท่าน ในวาระครบ ๑๐๑ ปี แห่งการค้นพบวิชชาธรรมกายนี้เหล่ากุลบุตรลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ จึงพร้อมใจกันสละเวลามาบรรพชาอุปสมบท เพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๐๑ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ซึ่งปีนี้แบ่งการอบรมเป็น ๓ ระยะเวลา ดังนี้

 

     โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๐๑ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เฟส ๑ อบรมระหว่างวันที่ ๒๐ สิงหาคม - ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ ๑๑ จัดพิธีอุปสมบทในวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย โดยมีพระครูมงคลกิจจารักษ์เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม จังหวัดปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌาย์

 

        โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๐๑ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เฟส ๒ อบรมวันที่ ๑๕ กันยายน - ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ ๒๗ จัดพิธีบรรพชาในวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดพระธรรมกาย โดยมีพระครูวิสิฐพัฒนพิธาน เจ้าคณะอำเภอวังน้อย เจ้าอาวาสวัดพะยอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์ และแยกกันไปอุปสมบท ณ วัดต่าง ๆ ได้แก่ วัดสว่างภพ จังหวัดปทุมธานี วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม จังหวัดนครนายก วัดพะยอมและวัดสามวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

         โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๐๑ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เฟส ๓ อบรมวันที่ ๒๙ กันยายน - ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ ๑๑ จัดพิธีบรรพชาวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดพระธรรมกาย โดยมีพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ จังหวัดปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ และแยกกันไปอุปสมบท ณ วัดต่าง ๆ ในวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
การบูชาบุคคลผู้ควรบูชา เป็นมงคลอันสูงสุด

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๐ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร