วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ขอเป็นกำลังใจให้พุทธบุตรภาคใต้ต่อไป

ดับไฟใต้
เรื่อง : สัจจาธิโก

 

ขอเป็นกำลังใจให้พุทธบุตรภาคใต้ต่อไป


       ถ้าหากการทำดีมีผลเป็นการถูกปองร้ายถึงชีวิต เราจะยังคงทำความดีอยู่ไหม ? เชื่อว่าหลายคนคงตัดสินใจล้มเลิก หากมิใช่เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ก็เพราะเป็นห่วงจิตใจของญาติมิตร ดังนั้นบุคคลที่แม้จะถูกปองร้ายด้วยศัสตราเพื่อให้หยุดทำความดี แต่ยังคงทำดีต่อไปโดยไม่หวั่นเกรงอันตรายที่จะมาถึงชีวิตของตน จึงสมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลผู้มีใจประเสริฐ เฉกเช่นพุทธบุตรที่ยังคงปักหลักเผยแผ่ธรรมะ เป็นที่พึ่ง เป็นกำลังใจ เป็นดวงปัญญา ให้แก่พี่น้องประชาชนใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางสภาวะที่ร้อนเสมือนไฟมาเป็นระยะเวลายาวนาน

 

     ด้วยเล็งเห็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของพุทธบุตรเหล่านี้ วัดพระธรรมกาย คณะสงฆ์ภาคใต้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จึงร่วมกันจัดกิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือพุทธบุตรทั้งหลายเดือนละครั้งตลอดมาเป็นเวลาถึง ๑๕ ปีแล้ว โดยจัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อำเภอ ในจังหวัดสงขลา) และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ อีกทั้งยังมีพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ที่ยืนหยัดเป็นแสงสว่างแก่เยาวชนในดินแดนแถบนี้ทุกเดือนเป็นเวลาถึง ๑๒ ปีแล้ว

 

     ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม และวันที่ ๒๒ มิถุนายน ที่ผ่านมา ก็มีการจัดพิธีถวายสังฆทานฯ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลฯ ครั้งที่ ๑๔๓ และครั้งที่ ๑๔๔ ตามลำดับ รวมทั้งพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ ๑๐๘ และ ๑๐๙

 

   กิจกรรมในเดือนพฤษภาคมจัดขึ้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จ.สงขลา โดยมีพระครูวิรัตธรรมโชติ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเดือนมิถุนายนจัดที่วัดบุณณาราม (โคกงู) จ.นราธิวาส โดยมีพระครูปิยวรคุณ เจ้าคณะอำเภอตากใบ เจ้าอาวาสวัดสิทธิสารประดิษฐ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

      พิธีกรรมครั้งที่ ๑๔๓ มีพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วโลกถวายสังฆทานและปัจจัยไทยธรรม ส่วนครั้งที่ ๑๔๔ ผู้แทนกัลยาณมิตร คือ พระครูสมุห์จรินทร์ รตฺนวณฺโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร