วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ยุวโพธิสัตว์ SMART IDOL

บทความน่าสนใจ
เรื่อง : พุทธธิดา

 

ยุวโพธิสัตว์
SMART IDOL

     เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญ เป็นอนาคตของชาติ และเป็นดั่งดวงใจของพ่อแม่ การประคับประคองดูแลเด็ก ๆ ให้เติบโตขึ้นมาเป็นเยาวชนที่ทั้งเก่ง ดี และมีความสุข ย่อมนำมาซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของสังคม อีกทั้งยังเป็นความอุ่นใจและความภาคภูมิใจของพ่อแม่

        โครงการยุวโพธิสัตว์ SMART IDOL เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สนับสนุนแนวคิดนี้ และต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่ทั้งเก่ง ดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นต้นแบบของผู้มีศีลธรรม นำความรู้และพัฒนาตนให้เป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นไปที่การติดตามรักษา และพัฒนาเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนานิสัยในโครงการบรรพชาสามเณร ๑๐,๐๐๐ รูป ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กเกิดกำลังใจในการทำความดีผ่านกิจวัตรกิจกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย และค่อย ๆ พัฒนาตนเองจนมีคุณสมบัติของความเป็น SMART IDOL อย่างสมบูรณ์


         ในช่วงเวลา ๔ เดือนแรกของการดำเนินโครงการ จึงมีเครื่องมือสนับสนุนการทำความดีอย่างต่อเนื่องของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ คือ โปสเตอร์และสมุดบันทึกความดีของโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ ครอบครัวอบอุ่น


           อีกทั้งยังมีการ์ดพลัง ๑๖ แบบ สำหรับให้เด็ก ๆ ได้สะสมและตามระลึกนึกถึงความดีของตนเองที่ได้ทำมาตลอด ๑๖ สัปดาห์ เพื่อสนับสนุนการทำความดีอย่างต่อเนื่อง

 

บทสัมภาษณ์

            นายจิรายุ สอนจิตร (น้องนาย) อายุ ๑๗ ปี 
     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ยุวโพธิสัตว์ SMART IDOL

            “โครงการยุวโพธิสัตว์ SMART IDOL เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ ครับ ทำให้เราได้ฝึกฝนและทำสิ่งดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ในหลาย ๆ อย่างแก่ตัวเราเองและผู้อื่นครับ และรู้ว่าเวลาใดควรทำสิ่งใดตามบทฝึกในสมุดบันทึกความดี การได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทำให้รู้สึกภูมิใจ เห็นคุณค่าของเวลาและสิ่งดี ๆ ที่เราได้ทำครับ

        “ช่วงเวลาที่ผมได้บรรพชาเป็นสามเณรและอยู่ในโครงการเป็นช่วงเวลาที่ผมประทับใจและมีความสุขครับ แม้จะมีน้องเณรที่มีอายุต่างวัยก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่มีปัญหาและปีหน้าก็ตั้งใจจะมาเข้าร่วมโครงการอีกครับ

        “หลังเข้าร่วมโครงการ เราได้พูดคุยเรื่องธรรมะร่วมกันในครอบครัว และได้ทำกิจกรรมดี ๆ ร่วมกัน ปัจจุบันทั้งครอบครัวได้ทำกิจกรรมความดีร่วมกัน ทั้งคุณพ่อ คุณแม่ และลูก ๆ ไปวัดพระธรรมกาย และไปทำบุญที่ศูนย์บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ทั้งครอบครัวครับ

             “อยากชวนเพื่อน ๆ พี่ ๆ และน้อง ๆ ทุกคนมาเข้าร่วมโครงการนี้ครับ และอยากให้เพื่อน ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการนี้พยายามฝึกฝนตนเอง ทำสิ่งดี ๆ นี้ให้สำเร็จให้ได้ทุกคนซึ่งจะเป็นความภาคภูมิใจของเราชาว SMART IDOL ครับ”

น้องนายช่วยคุณแม่ล้างห้องน้ำที่บ้าน


 

ความเห็นของคุณแม่ธัญวิภา สอนจิตร
           “ขอชื่นชมว่าโครงการยุวโพธิสัตว์ฯ เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ ก่อคุณประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ได้ปฏิบัติตามอย่างมากมายเลยค่ะ ซึ่งรวมแล้วมีทั้งการรักษาศีล ฝึกสมาธิ ปัญญา ความสะอาดความเป็นระเบียบ ความมีวินัย ความเสียสละและฝึกให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นปกติสุขค่ะ”

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร