วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย


             สวัสดีครับ พบกันในเดือนแห่งการน้อมถวายกตัญญูบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร จึงเป็นโอกาสอันดียิ่งที่คณะศิษย์ฯ จะได้พร้อมใจกันปฏิบัติบูชาเพื่อเป็นทางมาแห่งบุญอีกวาระหนึ่ง และเช่นเคย ผมมีข่าวสุดสว่างมารายงานเพื่ออนุโมทนาบุญร่วมกันครับ

              เริ่มจากข่าวสารแห่งการรวมใจภักดิ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม วัดพระธรรมกาย เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกและภาคีเครือข่ายฯ ได้รวมใจภักดิ์ประสานความร่วมมือจัด “พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน ๖๘ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒” ณ ศาลาประชาคม หน้าอุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ผศ. (พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะศิษย์ฯ และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากครับ


             ต่อกันที่ข่าวสารอันเป็นมงคลที่ผู้แทนคณะศิษย์ฯ ได้มีโอกาสเข้ากราบถวายมุทิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ พระอุโบสถ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ขอน้อมนำบุญกุศลและความปลื้มใจมาฝากทุกท่านครับ


                มาที่ข่าวสารแห่งการกตัญญูบูชาที่ผู้แทนคณะศิษย์ฯ ได้ร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลครบ ๑๐๐ วัน (สตมวาร) เพื่อน้อมอุทิศถวายแด่พระครูมงคลกิจจารักษ์ (สันติชัย จิตฺตกาโร) อดีตเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงและอดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศาลาการเปรียญ วัดมงคลพุการาม ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยจะมีกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไปครับ


                ในช่วงนี้เกิดกิจกรรมดี ๆ เพื่อการจรรโลงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องครับ โดยเฉพาะการเดินหน้าขับเคลื่อน "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข" (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส) ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามมติมหาเถรสมาคม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ โดยในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์และคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้จัดการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้ในโครงการฯ ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการโครงการฯ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่สัปปายะ ต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่ทางสังคม และการเรียนรู้ของวัดด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัดตามแนวพระพุทธศาสนา กล่าวได้ว่าจุดหมายปลายทางของโครงการฯ นี้ เป็นไปเพื่อ “วัดมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง พระพุทธศาสนาสถาพร” อย่างแท้จริง จึงขอเรียนเชิญทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันนะครับ


        ผมขอน้อมนำบุญกุศลจากการทำหน้าที่วิทยากรอาสาสมัคร ในฐานะกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดปทุมธานี” ซึ่งได้มีโอกาสเดินสายสนองงานคณะสงฆ์ ร่วมถวายความรู้และอบรมให้ความรู้แนวทางการดำเนินโครงการฯ ณ วัดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ วัดคลองชัน ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา, วัดนาบุญ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี, วัดศาลเจ้า ต.บ้านกลาง อ.เมือง, วัดโพสพผลเจริญ ต.คูคต อ.ลำลูกกา, วัดเจดีย์หอย ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว เป็นต้น โดยหากท่านใดที่มีความรู้ความสามารถและมีความประสงค์ตั้งใจสนองงานคณะสงฆ์ สามารถติดต่อมาร่วมทีมงานได้ทางโทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๗๕ ๔๘๖๖ นะครับ


           มาถึงข่าวแห่งความปลื้มปีติใจในพิธีปิดแผ่นทองมหามงคลบนจิตรกรรมกระจกสี ชุดพุทธประวัติ (Stained Glass) ซึ่งจัดทำเสร็จสิ้นเป็นบานที่ ๗ คือ “บานพระพุทธเจ้าเปิดโลก” ขนาดสูง ๓.๔ เมตร กว้าง ๓.๒ เมตร โดยได้รับความเมตตาจาก “หลวงพ่อทัตตชีโว” เป็นประธาน ณ อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย ก่อนอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ช่องหน้าต่างอุโบสถวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ และเตรียมประกอบพิธีสมโภชในวันทอดกฐินมหามงคล ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สืบไปครับ

                    สำหรับเล่มนี้ ขอลาไปก่อน พบกันใหม่กับข่าวบุญสุดสว่างในครั้งหน้า สวัสดีครับ


 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร