วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เบญจทรัพย์ นับบุญใหญ่ สืบสายธรรม

ปลื้มจากการปลูกเบญจทรัพย์
บทกลอน : ปริญดา วัฒนจึงโรจน์

 

เบญจทรัพย์ นับบุญใหญ่ สืบสายธรรม

         สิริฤกษ์ เกริกเกียรติฟ้า สุธาสวรรค์

พร้อมเพรียงกัน หนึ่งกันยา บุญญาศานติ์

ตักบาตรพระ บูชาธรรม ผู้ปราบมาร

ตะวันฉาน ฉายแสงทอง ส่องธรรมกาย

ยํ่ายามสาย บูชา พระไตรรัตน์

น้อมนําภัตต์ ประณีตลํ้า ยํ้าเฉิดฉาย

ปฏิบัติ บูชาธรรม ไม่เสื่อมคลาย

กราบถวาย ด้วยศรัทธา พระชินวร

         ตะวันบ่าย จุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์

บุญอนันต์ โชติช่วงชัด ประภัสสร

ปณิธาน เป็ยมดวงใจ ไม่คลายคลอน

ด้วยสังวร ศรัทธาล้น พ้นเปรียบปาน

ยามเย็นยํ่า ร่วมปลูก เบญจทรัพย์

บุญท่วมทับ จับดวงใจ เกินไขขาน

ทุกบุปผา คือบุญญา คือปณิธาน

จะสืบสาน อุดมการณ์ ตะวันธรรม

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร