วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ปลื้มบุญสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ครั้งแรกของโลก

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย ป.ธ.๙

 

ปลื้มบุญสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ครั้งแรกของโลก

640212_01.jpg

บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่า บุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึง
แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมา (ทีละหยาด ๆ) ได้ฉันใด
ธีรชน (ชนผู้มีปัญญา) สั่งสมบุญแม้ทีละน้อย ๆ
ย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้น.

(ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๒/ ๑๙/ ๒)
 

640212_02.jpg

         จากพุทธศาสนสุภาษิตที่ปรากฏข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่า การสั่งสมบ่มบารมี ไม่ควรรอช้า รอฤกษ์งามยามดี เพราะในคราวที่ได้บำเพ็ญกุศลนั้นแหละ นับว่าเป็นฤกษ์ดีอยู่ในตัวของตัวเองอยู่แล้ว อีกทั้งหากรอกาลนานไป ท้ายที่สุดหยาดน้ำคือบุญที่ควรจะเต็มภาชนะในเวลาไม่นาน ก็มิวายจะยืดกาลนานไปไม่เต็มเสียที อีกประการหนึ่ง ธรรมดาว่า มนุษย์เราจะยังอัตภาพให้ดำรงอยู่ได้ ล้วนจำต้องเก็บรับเอาอากาศบริสุทธิ์และสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเข้าไปทุกวันมิได้ขาดฉันใด จิตใจของเราทั้งหลายก็เฉกเช่นเดียวกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเก็บรับเอาสารอาหารคือบุญ เพื่อให้สภาพจิตใจของเราดวงนี้ เต็มเปี่ยมไปด้วยกุศลและความเจริญฝ่ายเดียวฉันนั้น ฉะนี้แล้ว การหมั่นประกอบคุณงามความดีอยู่เนือง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุญเล็ก บุญน้อย บุญปานกลาง หรือบุญใหญ่ ล้วนเป็นธรรมเนียมที่โบราณบัณฑิตทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติกันเป็นทิฏฐานุคติอันดีมาอย่างช้านาน 


640212_03.jpg

           ด้วยเหตุนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จึงจัดกิจกรรมงานบุญสุดแสนพิเศษส่งท้ายปีและเริ่มศักราชใหม่ ด้วยการจุดประทีปเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ และสวดมนต์ข้ามปีบทพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร แต่สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดที่กระหน่ำซัดระลอกแล้วระลอกเล่า จึงทำให้ศรัทธาสาธุชนจำนวนมากไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมงานบุญพร้อมกันได้ กระนั้นก็มิได้เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อจิตใจของนักสร้างบารมีทุกท่านให้ถดถอยขยักขย่อนเลย เพราะเมื่อใดมีอุปสรรค แสดงว่าเมื่อนั้นย่อมมีความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าเสมอ และทุกอุปสรรคขวากหนามในโลกใบนี้นั้นมีไว้เพื่อให้เราก้าวข้ามไป ดังนั้นวัดพระธรรมกายจึงปรับกลยุทธ์ใหม่ โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีที่นับวันยิ่งพัฒนาไม่หยุดยั้งให้เป็นทางมาแห่งบุญกุศล โดยจัดกิจกรรมงานบุญออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom (ซูม) ซึ่งมีพระมหาเถระและพระธรรมทายาทโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เป็นตัวแทนสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ จากนั้น เมื่อถึงคราวสว่างย่างเข้าศักราชใหม่ เป้าหมายเป้าชัยของการสวดพระธัมมจักกัปปวัตนสูตรก็ประสบความสำเร็จครบ ๓,๐๓๐,๐๐๒,๕๖๔ จบ พร้อมกันนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมก็ลั่นกังวาลเสนาะโสตขึ้นถึง ๖๔ ครั้ง เพื่อต้อนรับปีวัวทอง (ปีฉลู) พุทธศักราช ๒๕๖๔ และเป็นนิมิตหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสืบไป


640212_04.jpg

640212_05.jpg

           ในอวสานกาลสมัยนี้ ผู้เขียนพร้อมทั้งทีมงานขอตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่าน ที่สามารถเอาชนะเครื่องขวางกั้น คือกาลเวลาและระยะทางได้ โดยบางท่านจำต้องอดตาหลับขับตานอนตื่นมากลางดึกเพื่อร่วมกิจกรรมงานบุญ เพราะอาศัยอยู่คนละประเทศ คนละมุมโลก และบางท่านเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดจึงไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมงานบุญ ณ สถานที่จัดงานได้ ผู้เขียนและทีมงานรู้สึกอัศจรรย์ใจและปลาบปลื้มใจว่า ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาคงจะมิได้เป็นแต่เพียงภาพฝันเท่านั้น ภาพจริงคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนี้แล้ว ดังนั้นจึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


640212_06.jpg

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๑๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร