วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ธารน้ำใจช่วยชาวเมียนมา จ.สมุทรสาคร

สาธารณประโยชน์
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

ธารน้ำใจช่วยชาวเมียนมา จ.สมุทรสาคร

640212_58.jpg

         วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย มอบเวชภัณฑ์และถุงยังชีพกว่า ๑,๐๐๐ ชุด ช่วยชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในจังหวัดสมุทรสาคร


640212_59.jpg

       เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พระพันธุ์เอก ฐานสกฺโก ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยกัลยาณมิตร ผู้แทนวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย มอบเวชภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ แก่เหล่ากาชาดสมุทรสาคร ดังนี้ แอลกอฮอล์ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๒๐ ถัง ถุงมือยาง ๒ กล่องใหญ่ สเปรย์แอลกอฮอล์ ๕๐๐ ขวด ยากันยุงแบบสเปรย์ ๕๐๐ ขวด


640212_60.jpg

        จากนั้นไปมอบถุงยังชีพกว่า ๑,๐๐๐ ชุด ช่วยชาวเมียนมาในเขตชุมชนเกาะสมุทร ชุมชนวัดศิริมงคล ชุมชนหลังตลาดกุ้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ เพราะชาวเมียนมาเหล่านี้ต้องหยุดงานและอยู่ในบริเวณที่ทางการกำหนด ทำให้บางครั้งขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ถือเป็นน้ำใจในยามยากที่คนไทยมีให้แก่พี่น้องจากประเทศเพื่อนบ้านของเรา


640212_61.jpg

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๑๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร