วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีอัญเชิญพุทธปฏิมากรขึ้นประดิษฐานบนยอดโดมอาคาร ๖๐ ปี เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

 

เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
วันอังคารที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗


             วันนี้ เป็นวันบูชาครูวิชชาธรรมกาย พวกเรา ทั้งหลายได้มาตามระลึกนึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เราจึงได้มาประชุมพร้อมเพรียงกัน เพื่อประกอบพิธีบุญอันศักดิ์สิทธิ์ คือ การอัญเชิญพุทธปฏิมากรขึ้นประดิษฐานบนยอดโดมอาคาร ๖๐ ปี เพื่อสถาปนา อาคารภาวนาสำหรับศึกษาวิชชาธรรมกาย และจะได้ถวายบุญนี้เป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมา สัมพุทธเจ้า ผู้เป็นเจ้าของวิชชาธรรมกาย รวมทั้ง บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ คือ พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชชาธรรมกาย

             การที่เราได้มาบูชาบุคคลผู้ควรบูชาในครั้งนี้ ถือว่าเป็นอุดมมงคลอันสูงสุดในชีวิต เป็นการบูชาทักขิไณยบุคคลอันเยี่ยมที่หาได้ยากยิ่งในโลก และการประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรสำหรับให้มนุษย์และเทวาได้กราบไหว้ ก็ถือเป็นการสืบทอด อายุพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้ชาวโลก ได้รู้ว่า สิ่งที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้น คือ พระรัตนตรัยอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ใช่สิ่งอื่นเลย เท่ากับว่าเราได้ให้สรณะอันประเสริฐที่สุดแก่ ชาวโลก
บุญพิธีที่เราได้บำเพ็ญอยู่ในขณะนี้ เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับงานหลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์ ที่เราได้ทำร่วมกันมายาวนานนับภพนับชาติไม่ถ้วน ตั้งแต่ปฐมชาติที่มีกายมนุษย์เกิดขึ้นเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวินาทีนี้ ก็ยังไม่ได้หยุด เป็นงานที่แท้จริง ตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิม ที่มีเป้าหมายที่จะขจัดต้นเหตุของกิเลสอาสวะ ปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

             เพราะตราบใดที่ยังไปไม่ถึงที่สุดแห่งธรรม ตราบนั้นภารกิจก็ยังไม่เสร็จสิ้น สรรพสัตว์ทั้งหลาย ก็ยังคงต้องมีความทุกข์ทรมานกันอยู่ร่ำไป เนื่องจากว่ามีฉากหลังคอยบังคับบัญชาให้เป็นไปตามอำนาจของเขา ซึ่งเขามีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก บังคับได้หมดทั้งมนุษย์ ทิพย์ ธรรม ทั้งโอกาสโลก ขันธโลก และสัตวโลก ตลอดแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล

             การที่จะพ้นจากการบังคับบัญชาของเขาได้ จะต้องไปดับที่ต้นเหตุของกิเลสอาสวะ ไปขจัดต้นตอของพญามาร ซึ่งก็มีวิธีเดียวเท่านั้น คือ ต้องประสานใจของกายธรรม ทำหยุดในหยุดมุ่งเข้าไปสู่กลางภายใน ไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมให้ได้ แล้วก็จะต้องทำงานกันไปเป็นทีม ทั้งทีมก็ต้องเท่าเทียมทันกัน ต้องสามัคคีกันทั้งหยาบและละเอียด โดยมีหัวใจเป็นดวงเดียวกัน ดังนั้นการประดิษฐานพุทธปฏิมากรในวันครูธรรมกายนี้ จึงเป็นวันแห่งสามัคคีธรรมของนักสร้างบารมี นักรบกองทัพธรรม แล้วก็เป็นเสมือนสัญญาณเริ่มต้นแห่งการรบกับอกุศลธรรม รบกับข้าศึกศัตรูที่แท้จริง คือ กิเลสอาสวะและพญามาร

             ดังนั้น ศาสนสถานอันบริสุทธิ์แห่งนี้ ก็จะเป็นที่ชุมนุมของท่านผู้รู้ ผู้ที่จะมาศึกษาค้นคว้าวิชชาธรรมกาย มาทำงานที่แท้จริง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเกิดมาสร้างบารมี มากอบกู้ วิกฤติในจิตใจของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร รื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

             เราทั้งหลายได้ร่วมกันสถาปนาสิ่งนี้ขึ้นมา ก็นับได้ว่า เป็นผู้มีส่วนอย่างสำคัญยิ่งในการสนับสนุนการทำงานของผู้รู้ผู้ประพฤติธรรม แล้วก็ได้ช่วยกันจรรโลงรักษาพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายให้คงอยู่คู่โลกตลอดไป มหากุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ก็จะเกิดขึ้นกับเราอย่างไม่มีประมาณ จะทำให้เราประสบแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิต จะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม เราจะได้ที่สุดแห่งมนุษย์สมบัติ เพราะบุญนี้จะปรับปรุงให้เราได้มีส่วนแห่งลักษณะมหาบุรุษ ที่สมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการ เราจะได้ที่สุดแห่งทิพยสมบัติ เมื่อเราไปพักในระหว่างทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษ และจะได้นิพพานสมบัติ เมื่อบุญบารมีของเราเต็มเปี่ยมบริบูรณ์

             และที่สำคัญ บุญนี้ก็จะไปเชื่อมโยงวิชชาธรรมกายกับมหาปูชนียาจารย์ ธรรมอันใดที่
พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้บรรลุ เราก็จะได้มีส่วนแห่งการบรรลุธรรมนั้นด้วย เราจะติดตามท่านไปในการสร้างบารมี เพื่อมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม จะไม่มีวันพลัดพรากจากกันเลย แล้วก็จะอยู่ในแวดวงของหมู่คณะเพื่อนนักสร้างบารมี ผู้มี เป้าหมายมโนปณิธานอุดมการณ์เดียวกัน ไม่ว่าเราจะไปบังเกิดในภพชาติใด ก็จะเกิดอยู่ในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายตลอดไป จะได้ บรรลุธรรมกันตั้งแต่เยาว์วัย แล้วก็จะได้สร้างบารมีตั้งแต่เกิดจนกระทั่งหมดอายุขัย บุญบารมีของเราก็จะได้เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ครั้ง ที่ลงมาเกิด และบุญในครั้งนี้จะส่งเสริมสนับสนุนให้เราได้ไปถึง ที่สุดแห่งธรรมได้เร็วขึ้น สะดวกสบายยิ่งขึ้น

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๔ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล