วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ฉบับที่ ๑๗๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
“ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์  พระองค์เท่านั้นเป็นที่พึ่งของบุคคลผู้ว่ายอยู่ในห้วงน้ำ                                                           ...อ่านต่อ
ร้อยทิวาราตรีที่ผันผ่าน ธ สถิตในดวงมานมิจางหาย...อ่านต่อ
ในสภาวะสังคมปัจจุบันที่ผู้คนเหินห่างวัด ห่างไกลจากความเข้าใจเรื่องศีลธรรม...อ่านต่อ
สถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ยังอยู่ในขั้นวิกฤต เนื่องจากประสบกับพายุมรสุมพัดผ่าน...อ่านต่อ
“เนื่องจากคุณตาคุณยายของมะปิน ปลูกฝังเรื่องธรรมะให้แม่ตั้งแต่เด็ก ๆ...อ่านต่อ
แสงสว่างเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับการเดินทางไกลฉันใด...อ่านต่อ
   แรกเริ่มเดิมที ชาวมองโกลนับถือลัทธิชามาน (Shaman : คนทรง, หมอผี)...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ