วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 42 เมษายน ปี 2549

ฉบับที่ 42 เมษายน ปี 2549
“กฐินสัมฤทธิ์” หมายถึง กฐินที่นำความสำเร็จมาสู่ผู้ให้และผู้รับ ผู้ให้ คือเจ้าภาพกฐิน ย่อมได้รับบุญใหญ่จากการถวายผ้ากฐิน ......อ่านต่อ
วันมาฆบูชามีความสำคัญ เช่นไรบ้างเล่า" ชาวพุทธส่วนใหญ่คงสามารถตอบได้อย่างคล่องแคล่วว่า "วันนี้ เป็นวันสำคัญสิ เป็นวันจาตุรงคสันนิบาต มีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ ๔ ......อ่านต่อ
อานิสงส์ข้อ ๗ ด้วยอานิสงส์ที่ลูก ๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่า อย่างเต็มที่เต็มกำลัง และทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรไปเชิญชวนผู้มีบุญท่านอื่น ๆ ให้มาสั่งสมบุญร่วมกัน ด้วยความรู้สึกที่ปลื้มปีติใจอย่างสุด ๆ ......อ่านต่อ
เรื่องลมสุริยะหรือพายุสุริยะที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าเป็นลมพายุพัดพุ่งออกมาจาก ดวงอาทิตย์นั้น ถ้าใครเคยอ่านจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคมาบ้างแล้ว จะรู้ว่าข้อมูลวิทยาศาสตร์นี้เป็นเรื่องเดียวกับ "ลมบรรลัยกัลป์Ž" ......อ่านต่อ
พุทธบุตรผู้เป็นวีรบุรุษกองทัพธรรมในยุคหลังพุทธกาล......อ่านต่อ
"ผู้ให้ข้าวให้น้ำ ชื่อว่าให้กำลัง ผู้ให้สถานที่ ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง"Ž ลูกเป็นหนึ่งในทีมงานก่อสร้างสถานที่สำคัญ เพื่ออวดชาวโลกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งบุญที่อลังการที่สุดในโลก ......อ่านต่อ
ภิกษุทั้งหลาย การให้ของสัตบุรุษมี ๔ ประการ คือ สัตบุรุษย่อมให้โดยเคารพ ให้โดยเคารพ ให้โดยอ่อนน้อมให้ด้วยมือตนเอง ......อ่านต่อ
ธรรมชาติของใจนั้น "ใสสว่าง"ใสเหมือนน้ำค้างกลางหาว สว่างเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวัน แต่แม้ว่าจะใสสว่างปานนั้น หากนำกล้องที่มีกำลังขยายสูงๆ ไปขยายใจเป็นล้านๆ เท่า จะพบว่าในกลางความใสนั้นจะมีจุดดำๆ เล็กๆ โตขนาดเม็ดโพธิ์ เม็ดไทร มีสีดำสนิทเหมือนสีนิล ตรงนี้เองเป็นที่นอนเนื่องของกิเลสที่หมักดองอยู่ในใจที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่า "อวิชชา" ......อ่านต่อ
เวลาจะทำอะไรก็มีหลักอยู่ง่ายๆ ว่าให้มองที่วัตถุประสงค์ ของการกระทำนั้นๆ เสียก่อน คือถ้ามี วัตถุประสงค์ที่ถูกต้องชัดเจน แล้วไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใคร แถมยังเป็นความดีอีกด้วยเราก็ทำได้ ......อ่านต่อ
เรื่อง ผลกระทบเชิงสังคมของโครงการตอบป’ญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ยืนยันว่าพฤติกรรมทางศีลธรรม ของนักเรียนในหลายๆ เรื่อง ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล