วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๔๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

ฉบับที่ ๑๔๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
“บัณฑิตไม่ควรทำความชั่ว เพราะเห็นแก่ตัวเอง หรือเห็นแก่คนอื่น ไม่ควรปรารถนาบุตร ทรัพย์ แว่นแคว้น หรือความสำเร็จแก่ตนโดยทางที่ไม่ชอบธรรม ควรมีศีล มีปัญญา มั่นอยู่ในธรรม” (ขุ.ธ.)...อ่านต่อ
สำหรับนิทรรศการในปีนี้ มีชื่อว่า “ความลับของชีวิต” นำเสนอเนื้อหาเรื่อง ความลับของชีวิตมนุษย์ที่ว่า คนเราเกิดมาทำไม? ตายแล้วไปไหน? อะไรคือเป้าหมายชีวิต? หากไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้น ปริศนานี้จะยังคงเป็นความลับของมนุษย์ตลอดไป มนุษย์จะไม่มีโอกาสทราบ เลยว่า คนเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี เบื้องหลังความสุขและความทุกข์ของชีวิตมนุษย์ คือ บุญและบาป...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ถือเป็นพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ที่ทุ่มเทอุทิศแม้ชีวิตในการปฏิบัติเพื่อให้ทั้งรู้และทั้งเห็นธรรม จนได้รับยกย่องว่าเป็น “ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย” และบัดนี้ เมื่อวันเวลาเวียนมาถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ผู้รักการปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงต่างมารวมตัวกัน เพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่ เมื่อ ๑๓๐ ปี มาแล้ว ณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี...อ่านต่อ
การบูชาบุคคลที่ควรบูชาย่อมได้บุญมาก ยิ่งถ้าผู้ทำการบูชามุ่งทำความบริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้นทั้งกายและใจก่อนน้อมแสดงกตัญญูบูชาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศด้วยความตั้งใจ และบูชาด้วยความศรัทธาเลื่อมใส ผลบุญที่ได้รับย่อมมหาศาล...อ่านต่อ
โครงการอบรมสามเณรยุวชนรอบวัด ภายใต้การอุปถัมภ์ของพระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย) จัดขึ้นเป็นปีที่ ๖ แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ยุวชนรอบวัด พระธรรมกายและในเขตจังหวัดปทุมธานีได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย และได้ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีความกตัญญูกตเวที และเป็นสัมมาทิฐิบุคคล...อ่านต่อ
เนื่องจากดำริของ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่จัด “โครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ๑ ล้านรูป” ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชายของเราได้มาศึกษา เรียนรู้พระพุทธศาสนา จึงเป็นโอกาสที่พระลูกชาย ตลอดจนลูก ๆ เหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกรูปทุกคนจะได้บุญใหญ่ในครั้งนี้...อ่านต่อ
บรรพชนชาวสยามน้อมรับเอาพระพุทธศาสนามานับถือและรักษาไว้ ไม่ว่าจะเปลี่ยนผ่านมากี่ยุคสมัย ผ่านมากี่แผ่นดิน อาณาประชาราษฎร์ล้วนอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็น “ธรรมราชา” องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามหลักพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า...อ่านต่อ
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เครื่องบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าพาทีมงานพีซเรฟโวลูชันออกจากประเทศไนจีเรีย เดินทางไปยังประเทศสาธารณรัฐแคเมอรูน ตามด้วยประเทศยูกันดาและแทนซาเนียในลำดับถัดไป เพื่อตามหาผู้คนที่มีใจเดียวกัน คือใจรักในสันติภาพ...อ่านต่อ
บางคนจากที่เคยพบอุปสรรคทำอะไรติด ๆ ขัด ๆ ก็ราบรื่นขึ้น จะทำมาค้าขายก็ร่ำรวยขึ้น ซึ่งเกิดจากอานุภาพบารมีธรรมที่หลวงปู่ ท่านปกป้องคุ้มครองและกลั่นแก้ให้ ประกอบกับอานุภาพของเนื้อมนต์ คือ การภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’ ควบคู่กันไปด้วยนั่นเอง...อ่านต่อ
การสละทรัพย์นำไปแปรเปลี่ยนเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง แล้วนำไปตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร ผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตักบาตรเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ที่กำลังตกอยู่ในความยากลำบาก จึงมิใช่การทำทานธรรมดา แต่เป็นทานอันเลิศประเสริฐยิ่ง...อ่านต่อ
มหาชนสรรเสริญ พรหมเทวาอนุโมทนา...อ่านต่อ
ทำไมบางคนจึงสงบไม่ได้ เสงี่ยมไม่ได้ อดทนไม่ได้ นิดหน่อยก็ไม่พอใจ เล็กน้อยก็ชอบโวยวาย รังแต่จะเบียดเบียนและสร้างความเดือดร้อนอยู่เสมอ...อ่านต่อ
จากที่กล่าวมาในเรื่องประเภทบุคคลตามโอกาสละเมิดศีล ท่านจะเห็นได้ว่า สิ่งแวดล้อมปัจจุบันคือ สะอาด-เป็นระเบียบ หรือ สกปรก-ไร้ระเบียบ...อ่านต่อ
“ตำรับยอดเลขา” นำมาจากหนังสือ “จรรยาบ่าว” ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ ๗๕ ปีที่แล้ว โดยไม่ได้ระบุชื่อ ผู้เขียน เมื่อหลวงพ่อทัตตชีโวอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว...อ่านต่อ
การกระทำของแต่ละคนในคราวที่เผชิญปัญหา โดยมากทำโดยอาศัยพื้นฐานความคิดเห็นและมุมมองจากความเข้าใจต่อโลกและชีวิตตามที่ตนเองรู้และเข้าใจ...อ่านต่อ
ขณะนี้ทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว กำลังมีการตื่นตัวสนใจศึกษาพระพุทธศาสนา เขาอยากรู้จริง ๆ ต่างคนต่างไปเสาะแสวงหาข้อมูลแล้วเอามาแบ่งปันกัน คล้าย ๆ เป็นชมรมพุทธ กลุ่มที่สอนสมาธิให้กับชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นทางด้านทิเบต และทางด้านของเซนที่มาจากญี่ปุ่นซึ่งค่อนข้างไปทางวิชาการ มีหนังสือแนะนำออกมามากมาย...อ่านต่อ
คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เอาใจใส่กับเรื่องของเวลามากนัก และมักจะไม่ได้ให้ ความสนใจว่าเวลาจะมามีผลกระทบต่อชีวิตของตนเองอย่างไร บางคนจึงปล่อย เวลาให้ผ่านไปกับสิ่งที่ไม่ใช่สาระแก่นสารที่แท้จริง ตั้งแต่เกิดมา เราใช้เวลาไปกับการศึกษาเล่าเรียน การบริหารร่างกาย การพูดคุย การนอนหลับพักผ่อน การทำงาน การเที่ยวเตร่สนุกสนาน ฯลฯ ในแต่ละวันนานหลายชั่วโมง...อ่านต่อ
กระผม ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ เป็นเบอร์ ๑ ของธุรกิจกาแฟลดความอ้วน ภายใต้ชื่อว่า เนเจอร์กิฟ ครับ...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ