วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๖ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

ฉบับที่ ๑๗๖ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
“ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” ที่เรียกโดยย่อว่า “ธรรมจักร” เปล่งจากพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก เพื่อประทานแก่ปัญจวัคคีย์...อ่านต่อ
เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแถบตะวันตกของโลก ที่แม้จะเจริญรุ่งเรืองด้านวัตถุ อันได้แก่ วิทยาการ เทคโนโลยี...อ่านต่อ
การทยอยสั่งสมบุญ ก็ไม่ได้ผิดหลักการทำบุญแต่ประการใด เพราะเราก็ไม่ได้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น...อ่านต่อ
โครงการอบรมธรรมทายาท ณ วัดพระธรรมกาย เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ และได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี...อ่านต่อ
บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรนั้นเป็นบทพระธรรมเทศนาที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์...อ่านต่อ
ใกล้รุ่งของคืนวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ณ สาลวโนทยาน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพาน ยังความเศร้าเสียใจให้แก่เหล่าพุทธบริษัท ๔...อ่านต่อ
คณะศิษย์ฯ วัดพระธรรมกาย ๙๙ วัด ๓๘ ประเทศ กราบขอความเมตตาหลวงพ่อทัตตชีโวอธิษฐานจิต “ผ้ากฐินบรมจักรพรรดิ พ.ศ.๒๕๖๐”...อ่านต่อ
สาธุชนปฏิบัติธรรมในเต็นท์ยักษ์ ใกล้อุโบสถวัดพระธรรมกายและอาคารดาวดึงส์ พ.ศ. ๒๕๒๙...อ่านต่อ
ปกติของคนดี คือ คิดดี พูดดี ทำดี ปกติของคนไม่ดี คือ คิดไม่ดี พูดไม่ดี ทำไม่ดี...อ่านต่อ
การที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบริหารจัดการองค์กรให้เกิดการขับเคลื่อนธรรมจักร ด้วยกำลังของกองทัพธรรม...อ่านต่อ
ชาวพุทธ หมายถึง ผู้ที่มีที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดคือพระรัตนตรัย เป็นผู้ดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...อ่านต่อ
คนเราทุกคนต้องการความภูมิใจในตัวเอง ถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีความดีเด่นพิเศษกว่าคนอื่นก็จะรู้สึกพอใจ...อ่านต่อ
การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกนั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เพราะธรรมกายมีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้ว ทุกคนสามารถเข้าถึงธรรมกายได้ทั้งนั้น...อ่านต่อ
อาสาฬหบูชา” อ่านว่า อาสานหะบูชาหรืออาสานละหะบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนอาสาฬหะหรือเดือน ๘ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งเรียกว่า วันอาสาฬหบูชา...อ่านต่อ
บุญเป็นของเฉพาะตน ใครทำคนนั้นได้ไม่มีใครแย่งชิงได้ การภาวนา “สัมมาอะระหัง”เป็นทางมาแห่งบุญในตัว ภาวนามากได้บุญมากและถ้าภาวนาจริง ก็จะทำให้เห็นอานุภาพของบุญจริง ๆ ถ้าทำจริงย่อมได้ผลจริง...อ่านต่อ
โดยพื้นฐานแล้วคุณแม่เป็นคนขยันเก่งการบ้านการเรือน ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนัน ท่านเป็นคนใจบุญ ชอบทำบุญ ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ถืออุโบสถศีลในวันพระและเป็นคนมีน้ำใจ ท่านจึงเป็นที่รักของเพื่อนๆและผู้พบเห็น...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กอง AECร่วมกับกององค์กรระหว่างประเทศ สำนักต่างประเทศวัดพระธรรมกาย จัดโครงการสัมมนาพระสังฆาธิการกัมพูชา รุ่นที่ ๑ ณ ห้อง SPD 11 สภาธรรมกายสากลเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทยและกัมพูชา...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๕-๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ตัวแทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมกับองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและคณะสงฆ์ในเขตเมือง Kalutara, Galle และMatara ประเทศศรีลังกา...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล