วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๐๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ฉบับที่ ๒๐๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ เมืองหลวงแห่งนี้ มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่สนใจการฝึกสมาธิมาก ๆ ... ทำให้ พระอาจารย์ ดร.ปรมัย ธนิสฺสโร ได้รับนิมนต์ให้ไปสอนการทำสมาธิที่ โยคะเรคยาวิก ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกโยคะที่ดังที่สุดในกรุงเรคยาวิก...อ่านต่อ
คำว่า “สังฆกรรม” นั้น พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่า “กิจที่พระสงฆ์ตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปรวมกันทําภายในสีมา”...อ่านต่อ
เสาสีมา ก็คือ เสาที่เป็นเครื่องหมายบอกเขตแดนหรือพื้นที่ในการทำสังฆกรรมต่าง ๆ ของพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งการกำหนดเขตแดนในการทำสังฆกรรมนั้น ได้ใช้ลูกนิมิตฝังลงไปใต้ดิน เพื่อกำหนดเขตแดน...อ่านต่อ
ประนมกรกรานกราบพระไตรรัตน์  จิตสงัดสรรเสริญพระศาสนา  สิบห้าค่ำเดือนแปดบรรจบมา  วันอาสาฬหบูชาประชุมกัน ...อ่านต่อ
ใครเล่าจะคิดว่าจากเด็กน้อยธรรมดาคนหนึ่งที่มาวัดตามคุณแม่ในทุก ๆ วันอาทิตย์ จะได้มาใช้ชีวิตในเส้นทางสายพิเศษและได้ยืนอยู่บนจุดอันทรงเกียรติ ที่หลายคนมุ่งมาดปรารถนา แต่น้อยคนนักที่จะก้าวไปถึง...อ่านต่อ
อาตมาชื่อ พระโทมัส สิริมงฺคโล เดิมชื่อ Thomas Harper อายุ ๒๓ ปี เป็นชาวอังกฤษ และตอนนี้บวชพระเข้าพรรษาที่ ๑ อยู่ ณ ประเทศอังกฤษ...อ่านต่อ
สวัสดีครับ พบกันเดือนนี้มีข่าวสารงานบุญและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ซึ่งทางเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายมีส่วนในการขับเคลื่อน...อ่านต่อ
คณะทำงานก็ได้มีโอกาสพบปะกับบรรดาครูภูมิปัญญา รวมทั้งนักปราชญ์ท้องถิ่นด้านพระพุทธศาสนาหลายแขนง รวมทั้งครูภูมิปัญญาที่มีความรู้ในด้านจารึก “อักษรตั๋วเมือง”...อ่านต่อ
เมื่อเอ่ยถึงการก่อการร้ายใน ๔ จังหวัดภาคใต้ คนไทยส่วนใหญ่ล้วนเคยได้ยินข่าวนี้ แต่ถ้าพูดถึงการช่วยเหลือพระภิกษุและชาวพุทธที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ มีสักกี่คนที่รู้ ...อ่านต่อ
ในโลกนี้ ทรัพย์มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่ดี ไม่มีทรัพย์ชีวิตก็ดำรงอยู่อย่างยากลำบาก และทรัพย์นั้นต้องดิ้นรนแสวงหามาจึงจะได้...อ่านต่อ
ในระยะเริ่มต้นของการประกาศพระศาสนา อำนาจในการตัดสินใจทั้งหมดจะอยู่ที่พระพุทธองค์เอง และต่อมาอำนาจการตัดสินใจได้ขยายออกไปสู่พระอรหันตสาวก...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ