วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๐๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ฉบับที่ ๒๐๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
ณ ดินแดนแห่งตำนานปรัมปรานี้ ก็มีประชากรอยู่จำนวนไม่น้อยที่ให้ความสนใจต่อการฝึกสมาธิเช่นกัน ฉะนั้น พระอาจารย์ ดร.ปรมัย ธนิสฺสโร จึงได้รับนิมนต์ให้เดินทางไปสอนสมาธิหลายเมือง...อ่านต่อ
จะดีสักเพียงใด ที่ทุกครั้งเมื่อเรามากราบหลวงปู่ที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ จะมีเสียงก้องกังวานจากหัวใจเราเสมอว่า...“เราคือผู้อัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ ณ มหารัตนวิหารคด ชั้น ๒ ครั้งแรกของโลก”...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้จัดงานบุญ “วันสมาธิโลก” ขึ้นเป็นปีที่ ๓๒ แล้ว โดยจัดขึ้นในวันที่ ๔ สิงหาคม ซึ่งตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยเหตุการณ์ดี ๆ อันเป็นทางมาแห่งบุญกุศลและสันติภาพมากมาย...อ่านต่อ
บัดนี้ เธอทั้งหลายได้เป็นสามเณร เป็นโอรสของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้น ก่อนที่จะได้เป็นพระภิกษุในโอกาสต่อไป เธอได้เป็นสามเณรถูกต้องตามพระวินัย...อ่านต่อ
เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญ เป็นอนาคตของชาติ และเป็นดั่งดวงใจของพ่อแม่ การประคับประคองดูแลเด็ก ๆ ให้เติบโตขึ้นมาเป็นเยาวชนที่ทั้งเก่ง ดี และมีความสุข...อ่านต่อ
ย้อนไปเมื่อ ๕๐ ปีที่แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๙ เป็นวันที่หลวงพ่อธัมมชโยเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่พระอุโบสถวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ...อ่านต่อ
เข้าพรรษาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ เป็นการบวชครั้งที่ ๗ ของ พระไฮโก สุเมโธ (Heiko Elswyk) อายุ ๔๓ ปี พระภิกษุชาวเยอรมัน ณ วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน ประเทศเยอรมนี...อ่านต่อ
เริ่มจากข่าวสารแห่งการรวมใจภักดิ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม วัดพระธรรมกาย เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกและภาคีเครือข่ายฯ ได้รวมใจภักดิ์ประสานความร่วมมือ...อ่านต่อ
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนี้ นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่เราทุกคนผู้เป็นลูกศิษย์หลานศิษย์ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ต่างมีความปลื้มปีติใจ...อ่านต่อ
ในรุ่นนี้มีธรรมทายาทเข้าร่วมในโครงการรวม ๖๑ ท่าน จาก ๒๒ สัญชาติ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต) เป็นพระอุปัชฌาย์...อ่านต่อ
คุณค่าของตัวเองคือได้ทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง และทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น แก่เพื่อนมนุษย์ผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตาย การทำประโยชน์ให้แก่ตนเองยังแบ่งได้อีก คือ ประโยชน์ในชีวิตชาติปัจจุบันและชาติหน้า...อ่านต่อ
เมื่อกุลบุตรกุลธิดาผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา บ้างบวชเข้ามาเป็นพระภิกษุภิกษุณี บ้างแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกา ต่างตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตามเพศภาวะของตน จนเป็นเหตุให้พระศาสนาของพระชินสีห์ขจรขจายไปทั่วแผ่นดิน...อ่านต่อ
บางคนเจอปัญหา แต่ปล่อยให้จิตจมปลักกับปัญหา บางคนเจอปัญหา จึงหนีทุกข์โดยพึ่งยาเสพติด บางคนเจอปัญหา จึงหนีทุกข์ โดยการทำจิตให้สงบทุกวัน แล้วคุณล่ะ... จะเลือกวิธีหนีทุกข์แบบไหน ?...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ