วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๐๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ฉบับที่ ๒๐๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
การสถาปนาอุโบสถกลางน้ำขึ้นบนผืนแผ่นดินแห่งนี้เป็นทางมาของบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ เพราะอุโบสถกลางน้ำที่กำลังจะถือกำเนิดขึ้นนี้ จะเป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธในศรีลังกาและนานาชาติให้เป็นดวงเดียวกัน...อ่านต่อ
พุทธศาสนิกชนชาวศรีลังกาจำนวนมากต่างพร้อมใจกันมายังวัดศรีสัลวนาโพธิวิหาร เมืองแคนดี ประเทศศรีลังกา เพื่อร่วมพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระเขี้ยวแก้วอันศักดิ์สิทธิ์...อ่านต่อ
นับเป็นความโชคดีอย่างสูงสุดที่ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลก จะได้มาร่วมพิธีจุดประทีปกว่า ๒๐,๐๐๐ ดวง...อ่านต่อ
สิริฤกษ์ เกริกเกียรติฟ้า สุธาสวรรค์ พร้อมเพรียงกัน หนึ่งกันยา บุญญาศานติ์ ตักบาตรพระ บูชาธรรม ผู้ปราบมาร ตะวันฉาน ฉายแสงทอง ส่องธรรมกาย...อ่านต่อ
ยามเวลาพลบคํ่าวันหนึ่ง ในขณะที่ม่านหมอกเมฆกําลังเคลื่อนคล้อยลอยลับไป แสงแดดอ่อน ๆ จากดวงตะวันยังคงสาดส่องเฉกเช่นวันวานที่ผ่านมา ทําให้หวนระลึกถึงบุคคลสําคัญของโลกและจักรวาล...อ่านต่อ
อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมหนักในหลายจังหวัดด้วยกันในช่วงต้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น วัดพระธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์จึงจัดส่งถุงยังชีพบรรทุกใส่รถ ๖ ล้อหลายคัน...อ่านต่อ
เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ที่รัฐกะเหรี่ยง รัฐมอญ และเขตตะนาวศรี ประเทศเมียนมาได้เกิดอุทกภัยอย่างหนัก ทำให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก...อ่านต่อ
ผู้ไม่ประมาทในชีวิตจึงหมั่นทำความดีอยู่เสมอ แม้หมู่คณะวัดพระธรรมกายก็เช่นกัน พวกเราก็ตั้งใจทำความดี ทำบุญกุศลอยู่เป็นนิจ ทั้งทาน ศีล ภาวนา และยังช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลัง...อ่านต่อ
ประสบการณ์จากการทำสมาธิที่ทำให้พวกเขาเหล่านี้เกิดความสงบสุขนี้เอง ทำให้ทุกคนเฝ้ารอคอยที่จะมาร่วมนั่งสมาธิในทุกครั้ง...อ่านต่อ
ความจริงที่ว่า โลกนี้เป็นที่อาศัยเพียงชั่วครั้งชั่วคราว ที่สรรพสิ่งทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นแล้ว มีการตั้งอยู่เพียงชั่วครู่ เดี๋ยวเดียวก็เกิดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และจะเสื่อมสลายดับหายไปในที่สุด แม้ชีวิตของคนเราเองก็เช่นกัน...อ่านต่อ
จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนแก่พระสงฆ์และประชาชนอย่างหนักนั้น เป็นเหตุให้เกิดการรวมธารน้ำใจของจังหวัดปทุมธานีและคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี...อ่านต่อ
ธรรมกายเป็นเนื้อหนังของพระพุทธศาสนา...เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่เราจะต้องค้นคว้าเข้าไปให้ถึง...เป็นของเก่าดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา แต่นำมาเป่าฝุ่นใหม่ ไม่ใช่เป็นของใหม่ หรือลัทธิใหม่ แต่เพราะละเลยการศึกษาและปฏิบัติมานาน...จึงได้เลือนหายไป...อ่านต่อ
ด้วยบุญจากการนั่งสมาธิทำวิชชาจัดว่าได้บุญมากที่สุดแล้ว แต่ทำไมคุณยาย จึงต้องทอดกฐิน สู้เอาเวลามานั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ดีกว่าหรือ ???...อ่านต่อ
ความดีสากลหรือ UG5 อันประกอบด้วย ความสะอาด ความมีระเบียบ ความสุภาพ ความตรงต่อเวลา และสมาธิ คือสิ่งที่หลวงพ่อทัตตชีโวได้ถ่ายทอดความรู้จากพระไตรปิฎก และบทฝึกของมหาปูชนียาจารย์ แล้วนำมาขยายไปสู่เด็กและเยาวชน...อ่านต่อ
เมื่อคิดจะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ต้องรู้จักตนเองให้ชัดก่อน จึงจะรู้ว่า จริง ๆ แล้วชีวิตเราต้องการอะไร เรามีความดีอะไร และมีความบกพร่องตรงไหน ที่จะต้องแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น...อ่านต่อ
ในสมัยพุทธกาล ครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนม์ชีพอยู่นั้น เมื่อพระสาวกประสบปัญหา หรือมีข้อสงสัยต่าง ๆ ก็จะมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทูลถามถึงปัญหาหรือข้อสงสัยนั้น ๆ...อ่านต่อ
การทำบุญทอดกฐินเป็นบุญที่ทำได้แค่ปีละครั้ง หรือที่เรียกว่า เป็นบุญตามกาล คือให้ตามเวลาที่ควรจะให้ เช่น ให้กับพระหรือคนที่กำลังเดินทาง หรือให้ผลไม้ตามฤดูกาลเป็นทาน หรือให้ของกับผู้ที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วย...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ